WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

03-01-2009
SZKOLENIA FORUM - POLIGRAFIA REKLAMOWA W MARKETINGU I INSTYTUCJI
Ośrodek Edukacyjny FORUM Szczecin ma przyjemność zaprosić Państwa
do udziału w dwudniowym szkoleniu w Krakowie.

POLIGRAFIA REKLAMOWA W MARKETINGU FIRMY I INSTYTUCJI
redakcja, edycja i druk publikacji promocyjnych


05-06.02.2009 r.
Kraków , Hotel Campanile, ul. Św.Tomasza 34
Cena: 1100zł (szkolenie+materiały+obiady)
godzina rozpoczęcia zajęć - 9:30

Zajęcia prowadzi:
Robert Wawrzeń - absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Redaktor, menedżer, trener. Organizuje projekty reklamowe związane z poligrafią. Współpracuje z firmami reklamowymi, poligraficznymi i PR. Prowadzi szkolenia z zakresu podstaw prawa autorskiego w reklamie oraz w zakresie redakcji, edycji i druku publikacji promocyjnych. Od wielu lat współpracuje z Ośrodkiem Edukacyjnym FORUM Szczecin. Jest także autorem licznych publikacji w prasie branżowej.


Program szkolenia:

I dzień - 05.02.2009 r.
PROJEKTOWANIE I PRODUKCJA PUBLIKACJI PROMOCYJNYCH


1. Elementy składowe publikacji promocyjnej w kontekście praktycznych
zagadnień dotyczących przygotowania materiałów do druku:
- przygotowanie tekstów do składu
- techniczna strona fotografii - przygotowanie materiału fotograficznego
- przygotowanie grafiki wektorowej: logo, herb, mapa, rysunki 3D
- formaty plików elektronicznych – charakterystyka i zastosowanie
- archiwum: jak prawidłowo archiwizować wersje elektroniczne publikacji?

2. Projektowanie i redakcja techniczna publikacji promocyjnych:
- współczesny projekt wydawnictwa promocyjnego: zasady projektowania,
kompozycja; cechy dobrych projektów i najczęstsze ich wady
- projekt a druk – zestawienie najważniejszych problemów
- elementy redakcji technicznej:
- tajniki typografii: fonty i pismo - rodzaje, zastosowanie
- zasady i metody łamania publikacji,
- korekta techniczna - zasady i sposób wykonywania korekty; znaki korektorskie
- makietowanie publikacji: funkcje makiet

3. Praktyczne zagadnienia pre-press i zarządzania kolorem:
- raster, CMYK, Pantone – istota i metody odwzorowania kolorów w druku
- proofing analogowy i cyfrowy – wzór dla druka! rni czy kolor sugerowany?
Problemy akceptacji kolorów publikacji oraz utrzymania jednolitości kolorystyki publikacji,
wykonywanych różnymi technikami drukarskimi.

4. Koszty produkcji publikacji promocyjnej: analiza czynników,
które mają wpływ na cenę produkcji publikacji.

5. Papier a druk – wybrane praktyczne aspekty zastosowania papieru do różnych celów związanych
z promocją i marketingiem:
- prezentacja gatunków, gramatur i formatów papierów
- zastosowanie określonych gatunków papieru do produkcji wydawnictw.

6. Uszlachetnianie publikacji reklamowej – metody i zastosowanie.


II dzień - 06.02.2009 r.
PUBLIKACJE PROMOCYJNE A PRAWO AUTORSKIE


1. Polskie akty prawne a własność intelektualna – przepisy istotne dla pracy w marketingu
- Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – aktualny stan przepisów;
nowości i aktualne spory oraz projekty nowelizacyjne

2. Autor i jego dzieło: pozycja i znaczenie twórcy w świetle prawa autorskiego
- pomysł i jego realizacja a ochrona prawno-autorska,
- autor w dziale marketingu firmy,
- ochrona praw i dóbr osobistych autora,
- prawa majątkowe twórcy,
- dozwolony użytek osobisty! i publiczny (wykorzystanie cudzych utworów
lub ich fragmentów w reklamie),

3. Case study: analiza konkretnych przykładów w materiałach drukowanych
i na stronach www: projekty graficzne, slogany reklamowe itp., ze
szczególnym uwzględnieniem wykorzystania fotografii
- elementy prawa konkurencji ze szczególnym uwzględnieniem prawa reklamy
(klauzula generalna: czym to jest czyn nieuczciwej konkurencji?
konkurencja w reklamie a działania sprzeczne z prawem)
- ochrona wizerunku a wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych
- teksty i slogany reklamowe a prawo autorskie i prawo konkurencji

4. Umowy prawno-autorskie – najistotniejsze informacje związane
&nbs! p; z przenoszeniem własności i licencjonowaniem ut! worów.
- zasady przenoszenia autorskich praw majątkowych
- licencje: korzystanie z utworu czy rozporządzanie nim?
- konstrukcja umów, klauzule obowiązkowe, klauzule fakultatywne
- wyłączenia w umowach; odpowiedzialność


Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.forum.v.pl - edukacja praktyczna

FORUM
Ośrodek Edukacyjny Anna Hoffmann
70-536 Szczecin, ul. Kuśnierska 8
tel.(091) 488-57-50,489-64-56,489-64-55
fax. (091) 489-64-54

www.forum.v.pl forum@v.pl

[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo