WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

13-01-2014
SZKOLENIE FSD – REDAGOWANIE PISM URZĘDOWYCH I FIRMOWYCH


WARSZAWA, 7 marca 2014
KOSZT: 690 zł brutto
TRENER: Teresa Kruszona

Zapraszamy na szkolenie „Redagowanie pism urzędowych i firmowych”, którego celem jest rozwinięcie umiejętności związanych z przygotowywaniem materiałów informacyjnych: publikacji firmowych, biuletynu informacyjnego, strony internetowej i komunikatów dla mediów. Nabycie umiejętności profesjonalnego sporządzania oficjalnych tekstów, uporządkowanie zasad redagowania i przypomnienie zasad poprawności językowej i obyczajowej obowiązujących w pismach urzędowych i prasowych.
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się sporządzających publikacji firmowych, oficjalnych teksy firmowe, sprostowania. Na warsztaty zapraszamy pracowników działów HR, promocji, rzeczników prasowych oraz wszystkie osoby, które w swoich obowiązkach mają tworzenie i odpowiadanie na oficjalne pisma.

Szkolenie poprowadzi Teresa Kruszona, członek Komisji Ortograficzno-Onomastycznej przy Radzie Języka Polskiego, redaktor sekretariatu redakcji "Gazety Wyborczej", odpowiada za pierwszą i drugą stronę oraz jej język.

Program szkolenia:
I Podstawowe zagadnienia poprawności ortograficznej:
1. pisownia łączna i rozdzielna (m.in. partykuła przecząca nie z imiesłowami, rzeczownikami i przymiotnikami, pisownia zrostów i zestawień), użycie łącznika
2. pisownia partykuł -że, -ż, -li, -ć i cząstek super-, ekstra-, eks-
3. zakres użycia łącznika w nazwiskach i rzeczownikach pospolitych
4. zakres użycia wielkiej i małej litery (nazwy funkcji i stanowisk, tytuły dokumentów, nazwy wydarzeń dziejowych, świąt i tytułów książek, zwroty grzecznościowe)
5. podstawowe zasady interpunkcji (przecinek, średnik, kropka, kolejność znaków na końcu zdania)
6. zapis dat i wartości liczbowych
7. zapis skrótów i skrótowców

II Podstawowe zasady fleksji i składni:
1. odmiana nazwisk polskich i obcych
2. odmiana nazw miejscowych
3. odmiana rzeczowników pospolitych i nazw własnych
4. budowa zdania (w tym m.in.: miejsce zaimków i przyimków)

III Pisanie skuteczne
1. Do kogo piszemy, co chcemy przekazać, jak przekazać.
2. Budowa tekstu informacyjnego: kolejność informacji (co na początku, eksponowanie najważniejszej części, podsumowanie), podział tekstu, budowa zdania.
3. Informacje i dane przekazywane odbiorcom zewnętrznym i wewnętrznym.
4. Infografiki i wykresy – jak opisać, żeby były zrozumiałe.
5. Raport roczny – redagowanie (list prezesa, terminologia, podział na części).
6. Czas na pytania uczestników i odpowiedzi prowadzącego.

IV Poprawna budowa i redagowanie tekstów prasowych i urzędowych
1. Konstrukcja tekstów prasowych (co na początku, co na końcu, podział na akapity, budowa dobrego akapitu).
2. Tytuł, lead, wyimek, śródtytuł, zdanie, akapit, tekst.
3. Redagowanie tekstów prasowych i na strony internetowe.
4. Redagowanie tekstów informacyjnych, najczęściej popełniane błędy w pismach urzędowych.
5. Styl kancelaryjny a poprawna budowa tekstu.
6. Korespondencja (list, pismo do klienta, informacja prasowa).
7. Praca na materiałach uczestników: redagowanie tekstów urzędowych.
8. Pytania uczestników.

Szkolenie jest jednodniowe, 7 godzin liczonych w systemie akademickim, w tym przerwy kawowe i przerwa obiadowa.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: http://www.fsd.edu.pl/ai1ec_event/szkolenie-otwarte-redagowanie-pism-firmowych

Osobom, które w zgłoszeniu podadzą hasło „Wydawca” przysługuje 10% rabat.
Kontakt: szkolenia@fsd.edu.pl lub 605 226 444.
[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo