WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

13-01-2014
SZKOLENIE FSD – KOREKTA JĘZYKOWA


WARSZAWA, 3 lutego 2014
KOSZT: 690 zł brutto
TRENER: Teresa Kruszona

Zapraszamy do udziału w kursie "Korekta językowa", który skierowany jest do słuchaczy chcących pogłębić swoje umiejętności praktyczne w zakresie poprawności językowej. Podczas warsztatów zostaną przypomniane podstawowe zagadnienia poprawności ortograficznej, fleksyjnej oraz stylistycznej. Dodatkowo uczestnicy zajmą się podstawowymi zagadnieniami pracy korektora (jak czytać, żeby widzieć; znaki korektorskie; współpraca między redaktorem a korektorem oraz między korektorem a grafikiem; korekta tłumaczeń).
Szkolenie skierowane jest do osób, dla których język polski jest codziennym narzędziem pracy. Na warsztaty zapraszamy pracowników działów HR, promocji, rzeczników prasowych, korektorów.

Szkolenie poprowadzi Teresa Kruszona, członek Komisji Ortograficzno-Onomastycznej przy Radzie Języka Polskiego, redaktor sekretariatu redakcji "Gazety Wyborczej", odpowiada za pierwszą i drugą stronę oraz jej język.

Program szkolenia:
I Podstawowe zagadnienia poprawności ortograficznej:
1. pisownia łączna i rozdzielna (m.in. partykuła przecząca nie z imiesłowami, rzeczownikami i przymiotnikami, pisownia zrostów i zestawień), użycie łącznika
2. pisownia partykuł -że, -ż, -li, -ć i cząstek super-, ekstra-, eks-
3. zakres użycia łącznika w nazwiskach i rzeczownikach pospolitych
4. zakres użycia wielkiej i małej litery (nazwy funkcji i stanowisk, tytuły dokumentów, nazwy wydarzeń dziejowych, świąt i tytułów książek, zwroty grzecznościowe)
5. podstawowe zasady interpunkcji (przecinek, średnik, kropka, kolejność znaków na końcu zdania)
6. zapis dat i wartości liczbowych
7. zapis skrótów i skrótowców

II Podstawowe zasady fleksji i składni:
1. odmiana nazwisk polskich i obcych
2. odmiana nazw miejscowych
3. odmiana rzeczowników pospolitych i nazw własnych
4. budowa zdania (w tym m.in.: miejsce zaimków i przyimków)

III Podstawy pracy korektora:
1. jak czytać, żeby widzieć
2. znaki korektorskie
3. współpraca między redaktorem a korektorem; między korektorem a grafikiem
4. korekta tłumaczeń

Szkolenie jest jednodniowe, 7 godzin liczonych w systemie akademickim, w tym przerwy kawowe i przerwa obiadowa.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: http://www.fsd.edu.pl/ai1ec_event/szkolenie-otwarte-korekta-jezykowa

Osobom, które w zgłoszeniu podadzą hasło „Wydawca” przysługuje 10% rabat.
Kontakt: szkolenia@fsd.edu.pl lub 605 226 444.

[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo