WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

13-01-2011
SZKOLENIA FRSD - PRAWO PRASOWE I AUTORSKIE W PRAKTYCE


18 lutego odbędzie się poszerzone szkolenie z zakresu prawa prasowego i autorskiego w praktyce organizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego przy współpracy Instytutu Dziennikarstwa UW. Podczas szkolenia zostanie omówione prawo prasowe i autorskie w działalności biur informacji, biur rzeczników i jednostek PR, z uwzględnieniem problematyki internetu.


Cele szkolenia
Uzyskanie i utrwalenie wiedzy z zakresu:
 • Zasad udzielania informacji o firmie
 • Tajemnic ustawowo chronionych
 • Szeroko rozumianej problematyki ochrony dóbr osobistych (dobrego imienia, godności, wizerunku, głosu i prywatności) w tym: zakazu zniesławiania i znieważania
 • Granic dozwolonej krytyki prasowej oraz sposobów reakcji na niezgodne z prawem działania dziennikarzy
 • Sprostowań i odpowiedzi – istoty tych instytucji, zasad zamieszczania i konstruowania materiałów tego rodzaju oraz możliwych w tym zakresie roszczeń
 • Prawa do autoryzacji wypowiedzi i wywiadu
Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:
 • Konstruowania sprostowań i odpowiedzi zgodnie z wymogami ustawy prawo prasowe
 • Udzielania informacji o firmie w ramach wyznaczonych w tym zakresie obowiązków
 • Odróżniania zachowań niosących za sobą naruszenie dóbr osobistych od tych, które mieszczą się w granicach dozwolenia
 • Właściwego reagowania na krytykę prasową
 • Wpływu na kształt publikacji o osobie i firmie
 • Najczęściej popełnianych błędów dziennikarskich i sposobu reagowania na nie
Proponowane zagadnienia:
1. Zakres prawa do informacji (w świetle Konstytucji RP, ustawy – prawo prasowe oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej).
W tym:
 • pojęcie informacji publicznej,
 • prawo do informacji a obowiązek informowania,
 • zakres prawa do informacji od strony podmiotowej (podmioty zobligowane do udostępniania) i przedmiotowej (o czym podmiot musi informować),
 • zasady udostępniania informacji i powody odmowy (tzw. ograniczenia), tajemnice chronione prawem;
 • ścieżki dostępu do informacji;
 • portal internetowy jako dziennik lub czasopismo;
 • konsekwencje wynikające z nieudzielania informacji.
2. Wynikające z prawa prasowego zasady związane z publikacją materiału prasowego w tym: na ile udzielając informacji mamy wpływ na to jak zostanie ona np. skomentowana, etc.
3. Tajemnica dziennikarska – co oznacza dla rozmówcy dziennikarza (informatora).
3. Autoryzacja wypowiedzi i wywiadu.
4. Sprostowania i odpowiedzi:
 • czym jest sprostowanie, a czym odpowiedź w konsekwencji kiedy piszemy jedno, a kiedy drugie oraz jak się zachować w sytuacji gdy materiał prasowy zawiera elementy dające podstawę do sporządzenia obu pism;
 • kiedy redaktor naczelny musi lub może odmówić zamieszczenia pism tego rodzaju i czego w związku z tym należy się wystrzegać przy ich opracowywaniu, aby uniknąć odmowy publikacji;
 • terminy i miejsce publikacji sprostowań oraz zasady z tym związane;
 • jakie konsekwencje przewiduje polskie prawo za nie zamieszczenie przez redaktora naczelnego nadesłanego sprostowania lub odpowiedzi.
5. Ochrona dóbr osobistych ze szczególnym uwzględnieniem prawa do dobrego imienia, godności, prywatności, wizerunku i głosu. W tym:
 • na czym polega naruszenie wymienionych dóbr;
 • kiedy mimo generalnego zakazu ich naruszania prawo ewentualnie dopuszcza ingerencję i nie traktuje jej jako bezprawnej;
 • kiedy i jak „użyczać” wizerunku mediom, aspekty prawne i porady praktyczne;
 • jak reagować na naruszenia i jakie konsekwencje w świetle prawa grożą sprawcy, zarówno gdy chodzi o prawo karne jak i cywilne;
6. Prawo do krytyki prasowej (granice jej legalności, zakaz zniesławiania i znieważania, zakaz tłumienia krytyki, jak się zachować w związku z publikacją materiału krytycznego);
Harmonogram zajęć:
(8 godz., po 45 min. każda)
 • 10.00-13:30 - dr Maria Łoszewska-Ołowska
 • 14:30-18.00 - Karol Mikrut

Prowadzący:
dr Maria Łoszewska-Ołowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW. Doktor nauk humanistycznych. Temat pracy doktorskiej Prasa drukowana a dobra osobiste i ich ochrona w prawie polskim. Adiunkt w Zakładzie Prawa Prasowego Instytutu Dziennikarstwa. W latach 2003-2005 kierownik Magisterskich Uzupełniających Studiów Dziennikarskich prowadzonych w ośrodku zamiejscowym. Od października 2005 r. wicedyrektor ds. dydaktycznych w ID. Członek senackiej komisji dyscyplinarnej ds. studentów. Zainteresowania badawcze: Prawne aspekty funkcjonowania mediów, w szczególności (mieszczące się w problematyce prawa prasowego) kwestie dozwolonej prawem krytyki, tajemnicy dziennikarskiej i pozostałe; problematyka ochrony dóbr osobistych (czci, wizerunku, prywatności) w kontekście działalności mediów; zagadnienie szeroko pojętej odpowiedzialność prawnej dziennikarza.

Karol Mikrut
Radca prawny, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Warszawie. Zdobywał doświadczenie obsługując przedsiębiorców z różnych sektorów gospodarki. Pracował na rzecz rozgłośni radiowych, w tym jednej z największych w Polsce. Specjalizuje się m.in. w prawie autorskim, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawnych związanych z internetem.
www.karolmikrut.pl


Informacje dodatkowe:
Anonimowe opinie uczestników z ankiety ewaluacyjnej:

 • Szkolenie jest w pełni profesjonalne.
 • Bardzo wysoki poziom szkolenia. Przemiła atmosfera, kompetentni prowadzący, przystępna forma.
 • Zyskałam wiedzę, przekazaną żywo, z talentem. Wysokie umiejętności komunikacyjne prowadzących, bogactwo przykładów.
 • Bardzo ciekawe zajęcia, doskonała organizacja. Praktyczne ujęcie tematu.
 • Kurs bardzo merytoryczny.Oceny ostatniego szkolenia (skala 1-6):
  • Ogólne kompetencje trenerów: 5,83
  • Umiejętność nawiązania kontaktu: 5,83
  • Zgodność zrealizowanych zajęć z programem: 5,5

  Koszt warsztatów: 590 zł
  Termin: 18 lutego 2011 roku. Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem e-mail: warsztaty@redakcjapdf.pl z dopiskiem "prawo prasowe". Fundacja pobiera opłatę administracyjną w wysokości 10 proc. wartości kursu w przypadku rezygnacji z warsztatów do 14 dni przed ich rozpoczęciem, gdy jest to krótszy termin opłata wynosi 25 proc. wartości kursu.
  Konto bankowe: Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego 73 1160 2202 0000 0000 3601 7724. Potwierdzenia wpłat proszę przesłać mailem na wyżej podany adres. Kurs odbędzie się w sali 51 Instytutu Dziennikarstwa UW (IV piętro, Warszawa, ul. Nowy Świat 69). Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o przesłanie danych niezbędnych do jej wystawienia. Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu.

  Więcej informacji: Grażyna Oblas (tel. 0 502 825 492). • FORMULARZ ZGŁOSZENIAFORMULARZ ZGŁOSZENIA  [ powrót ]
  Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

  Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo