WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

12-11-2010
SZKOLENIA FRSD - REDAKCJA PRASY I KSIĄŻEK DLA ZAAWANSOWANYCH


Warsztaty „Redakcja prasy i książek dla zaawansowanych” (I edycja) odbędą się:

 • 4-5 grudnia 2010 roku (I zjazd)
 • 11-12 grudnia 2010 roku (II zjazd)
  Program warsztatów:

  Poprawność językowa i podstawowe sposoby redagowania – Teresa Kruszona (14 godzin)

  I Poprawność językowa – 8 godz.
  1. Pisanie wiarygodne i skuteczne. Pisanie poprawne, czyli podstawowe zasady ortografii i interpunkcji:
  · pisownia łączna i rozdzielna (partykuła przecząca nie z imiesłowami, rzeczownikami pospolitymi, przymiotnikami); 1 godzina
  · wielka i mała litera (nazwy funkcji, stanowisk, tytułów, terminów religijnych, nazw zabytków i obiektów geograficznych); 2 godziny
  · przecinek, kropka, średnik – kiedy i gdzie stawiamy; 1 godzina
  2. Pisownia i odmiana nazwisk; 1,5 godziny
  3. Skróty i skrótowce – ich użycie i zapis; zapis dat; 1 godzina
  4. Słowa modne, urzędowe i peryfrazy; 1,5 godziny
  5. Związki frazeologiczne – ich znaczenie, modyfikacje i użycie; 1 godzina
  6. Pleonazmy i tautologie; 1 godzina

  II Pisanie i redagowanie tekstów informacyjnych – 6 godz.
  1. Cechy stylów (urzędowy, naukowy, potoczny, artystyczny); 1 godzina
  2. Krótka notka informacyjna i tekst informacyjny (lead, podział na akapity, ich budowa); 1 godzina
  3. Komentarz i recenzja; 1,5 godziny
  4. Teksty reklamowe i użytkowe (ulotka, list); 1,5 godziny
  5. Teksty na strony WWW; 1 godzina
  Praca z wykorzystaniem testów i zadań przygotowanych przez prowadzącą, wybranych materiałów prasowych i użytkowych, tekstów napisanych przez uczestników (lub przez nich dostarczonych).


  Warsztat pracy i warstwy redakcyjne tekstu – Mirosława Łątkowska (14 godzin):

  1. Warsztat pracy redaktora:
  · słownik
  · słownik a styl
  · źródła pomocnicze

  Bibliografia:
  · system tradycyjny, tzw. system harwardzki i inne
  · przypisy, odsyłacze
  · podpisy pod ilustracjami

  2. Warstwy redakcyjne tekstu:
  · warstwa poprawnej polszczyzny
  · warstwa stylu
  · warstwa wewnętrznej zgodności
  · warstwa zawartości merytorycznej tekstu: aparat, pagina
  · warstwa edytorska: podziały tekstu
  · wyróżnienia
  · tzw. czwórka tytułowa
  · elementy redakcji tzw. technicznej

  3. Aparat: kształtowanie i opracowanie aparatu, odpowiedzialność redaktora.

  4. Specyfika problemów redaktorskich w tekście merytorycznym tłumaczonym – ćwiczenia na tekstach tłumaczonych z języka rosyjskiego i angielskiego.


  Nowoczesne techniki pracy ze słowem – Joanna Szylko-Kwas (4 godz.)

  Omawiane zagadnienia:
  · myślenie linearne a nielinearne;
  · twórcze myślenie;
  · piramida skojarzeń;
  · mapy myśli (Mind Maps – MM) – myślenie wielokierunkowe;
  · diagram ryby – rozumowanie dedukcyjne.

  Zdobyte umiejętności:
  · nowatorskie techniki pracy ze słowem;
  · nowe sposoby analizy tekstu, a w szczególności poszukiwania analogii i połączeń strukturalnych w obrębie tekstu (MM) oraz dociekania możliwych przesłanek i ich korelacji (diagram ryby + piramida skojarzeń)
  · twórcze podejście do nowych zadań, eksperymentowanie ze słowem, nowe sposoby rozwiązywania problemów podczas pracy z tekstem;
  · wychodzenie poza schematy myślowe.

  Plan zajęć:
  · prawa i lewa półkula mózgowa – jak wykorzystać· je obie (omówienie);
  · zalety i wady linearnego i nielinearnego myślenia (omówienie);
  · czym jest twórcze myślenie (omówienie + ćwiczenia);
  · piramida skojarzeń i jej wykorzystanie w praktyce (ćwiczenie);
  · mapy myśli MM,
  · słowa klucze – czym są i jak je tworzyć (ćwiczenie),
  · umiejętność technicznego tworzenia MM (omówienie),
  · indywidualne i grupowe mapy myśli MM
  · wykorzystanie MM (ćwiczenia),
  · diagram ryby – (omówienie + ćwiczenia).


  Harmonogram zajęć
  (32 godz. lekcyjne – po 45 minut)

  4-5 grudnia (I zjazd):
  sobota:
  10.00 – 14.15 – Poprawność językowa, Teresa Kruszona (5 godz., w tym dwie przerwy po 15 minut)
  14.15 – 15.00 – przerwa
  15.00 – 18.15 – Nowoczesne techniki pracy ze słowem, Joanna Szylko-Kwas (4 godz., w tym przerwa 15 minutowa)

  niedziela:
  9.30 – 13.45 – Warsztat pracy redaktora, Mira Łątkowska (5 godz., w tym łącznie przerwa 1h)
  14.00 – 15.30 - Poprawność językowa, Teresa Kruszona (2 godz.)
  15.30 – 15:45 - przerwa
  15.45 – 16.30 - Rodzaje stylów i podstawy redagowania, Teresa Kruszona (1 godz.)

  11-12 grudnia (II zjazd):
  sobota:
  10.00 – 15.00 – Warstwy redakcyjne tekstu, Mira Łątkowska (6 godz., w tym dwie przerwy po 15 minut)
  15:00 – 16:00 – przerwa
  16.00 – 18.30 – Rodzaje stylów i podstawy redagowania, Teresa Kruszona (3 godz., w tym przerwa 15 minutowa)
  niedziela:
  9.30 – 11.45 – Warsztat pracy redaktora, Mira Łątkowska (3 godz.)
  11.45 – 12.00 – przerwa
  12.00 – 14.30 – Redagowanie tekstów informacyjnych i użytkowych oraz stron WWW, Teresa Kruszona (3 godz., w tym przerwa 15 minutowa)

  Wykładowcy:
  Teresa Kruszona
  Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Z wykształcenia, zawodu i zamiłowania polonistka, od 33 lat zajmująca się poprawnością językową; jej specjalnością są sposoby redagowania tekstów i ortografia. Rozpoczynała pracę jako korektorka w „Życiu Warszawy”, a w roku 1989 związała się z „Gazetą Wyborczą”. Była tam korektorem, redaktorem oraz szefem działu Rynek „Gazety Stołecznej”. Teraz jestem redaktorem sekretariatu redakcji, odpowiada za pierwszą i drugą stronę „Gazety Wyborczej” oraz jej język. Udziela internautom porad na temat języka polskiego w portalu Gazeta.pl. Współtworzony przez nią cykl artykułów „Polski dla Polaków”, towarzyszący kolekcji słowników języka polskiego „Gazety”, dostał nagrodę w konkursie „World Young Reader Prize” organizowanym przez Światowy Związek Prasy (WAN) z Paryża skupiający wydawców i redaktorów ze 102 krajów świata. W kolekcji tej ukazał się tom „Ortografia i nie tylko…” jej autorstwa. Prowadzi szkolenia z poprawności językowej, redagowania tekstów oraz kultury języka dla redaktorów, dziennikarzy i tłumaczy. Jest członkiem Komisji Ortograficzno-Onomastycznej przy Radzie Języka Polskiego przy Prezydium PAN.

  Mirosława Łątkowska
  Właściciel i redaktor naczelny Oficyny Wydawniczej Volumen. Ukończyła kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1985 – 1989 redaktor Niezależnego Wydawnictwa Książkowego „Wers”, działającego w drugim obiegu. Wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – prowadzenie zajęć z zakresu edytorstwa i redakcji tekstu. Redaktor naczelny projektu „Encyklopedia Solidarności. Opozycja antykomunistyczna w latach 1976 – 1989”.

  Joanna Szylko-Kwas
  Pedagog zdolności, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Magisterskiego Uzupełniającego Studium Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Z wykształcenia, zamiłowania i praktyki trener twórczości a także trener szybkiego czytania i technik pamięciowych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Oprócz wielu przeprowadzonych treningów z zakresu nowoczesnych technik pracy umysłowej dla studentów oraz różnych grup zawodowych zajmuje się także tematyką kreatywności w swojej pracy naukowej. W 2010 roku obroniła pracę doktorską pt. Analiza telewizyjnego wywiadu dziennikarskiego w kontekście teorii twórczego myślenia, która stanowi nowatorskie połączenie teorii i praktyki dziennikarstwa oraz psychopedagogiki twórczości. Jest także autorką metodyki kursu Trening twórczości dla dziennikarzy, Trening autoprezentacji oraz Uczeń z charakterem.


  Koszt: 950 zł (dla uczestników pierwszego etapu szkolenia „Redakcja prasy i książek” cena 850 zł)
  Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc pod adresem e-mail: warsztaty@redakcjapdf.pl z dopiskiem “redaktorzy”. Konto bankowe: Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego 73 1160 2202 0000 0000 3601 7724. Fundacja pobiera opłatę administracyjną w wysokości 10 proc. wartości kursu w przypadku rezygnacji z warsztatów do 14 dni przed ich rozpoczęciem, gdy jest to krótszy termin opłata wynosi 25 proc. wartości kursu.
  UWAGA: Ze względu na duże zainteresowanie warsztatami rezerwacje miejsc dokonujemy po dokonaniu wpłaty. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona!
  Warsztaty odbywają się w sali 51 Instytutu Dziennikarstwa UW (IV piętro, Warszawa, ul. Nowy Świat 69).
  Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o przesłanie danych niezbędnych do jej wystawienia. Więcej informacji: Grażyna Oblas (tel. 0 502 825 492). Warsztaty kończą się uzyskaniem certyfikatu. Potwierdzenia wpłat proszę przesłać mailem na wyżej podany adres.
 • [ powrót ]
  Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

  Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo