WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

19-07-2010
SZKOLENIA FRSD - PRAWO PRASOWE W PRAKTYCE


17 września odbędzie się ośmiogodzinne szkolenie z zakresu dostępu do informacji publicznej i innych zagadnień prawa prasowego. Szkolenie jest organizowane przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego przy współpracy Instytutu Dziennikarstwa UW. Podczas szkolenia zostanie przedstawiona charakterystyka funkcjonującego obecnie prawa prasowego z punktu widzenia dziennikarza oraz osób odpowiedzialnych za kontakty z dziennikarzami.

Program:
1. Prawo do autoryzacji, obowiązki dziennikarza wynikające z tego prawa
2. Zakaz zniesławiania i znieważania, co oznacza, jak reagować w sytuacji naruszenia dobrego imienia, a także podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą)
3. Krytyka i jej granice, co należy traktować jako działanie dozwolone, co zaś stanowi naruszenie prawa, jak reagować w takich sytuacjach, jakie przysługują środki prawne,
4. Prywatność – jak rozumieć prawo do ochrony życia prywatnego, kiedy należy się liczyć z możliwością publikacji informacji z tej sfery pomimo braku przyzwolenia osoby, do której informacje się odnoszą
5. Ochrona wizerunku i głosu, kiedy i jak „użyczać” wizerunku mediom, aspekty prawne i porady praktyczne,
6. Zakres prawa do informacji (w świetle Konstytucji RP, ustawy – prawo prasowe oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej). W tym:  pojęcie informacji publicznej, prawo do informacji a obowiązek informowania, zakres prawa do informacji od strony podmiotowej (podmioty zobligowane do udostępniania) i przedmiotowej (o czym podmiot musi informować), zasady udostępniania informacji i powody odmowy (tzw. ograniczenia) i tu: pojęcie tajemnic chronionych prawem; ścieżki dostępu do informacji; konsekwencje wynikające z nieudzielania informacji.
7. Wynikające z prawa prasowego zasady związane z publikacją materiału prasowego, w tym na ile udzielając informacji mamy wpływ na to jak zostanie ona np. skomentowana, etc.
8. Sprostowania i odpowiedzi w wymiarze teoretycznym i praktycznym:
· czym jest sprostowanie, a czym odpowiedź w konsekwencji kiedy piszemy jedno, a kiedy drugie oraz jak się zachować w sytuacji gdy materiał prasowy zawiera elementy dające podstawę do sporządzenia obu pism;
· kiedy redaktor naczelny musi lub może odmówić zamieszczenia pism tego rodzaju i czego w związku z tym należy się wystrzegać przy ich opracowywaniu, aby uniknąć odmowy publikacji;
· terminy i miejsce publikacji sprostowań oraz zasady z tym związane;
· jakie konsekwencje przewiduje polskie prawo za nie zamieszczenie przez redaktora naczelnego nadesłanego sprostowania lub odpowiedzi.

Harmonogram zajęć:
(8 godz., po 45 min. każda)
· 10.00-13:30 – dr Maria Łoszewska-Ołowska
· 14:30-18.00 – dr Barbara Mąkosa-Stępkowska

Prowadzący:
dr Maria Łoszewska-Ołowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW. Doktor nauk humanistycznych. Temat pracy doktorskiej Prasa drukowana a dobra osobiste i ich ochrona w prawie polskim. Adiunkt w Zakładzie Prawa Prasowego Instytutu Dziennikarstwa. W latach 2003-2005 kierownik Magisterskich Uzupełniających Studiów Dziennikarskich prowadzonych w ośrodku zamiejscowym. Od października 2005 r. wicedyrektor ds. dydaktycznych w ID. Członek senackiej komisji dyscyplinarnej ds. studentów.
Zainteresowania badawcze: Prawne aspekty funkcjonowania mediów, w szczególności (mieszczące się w problematyce prawa prasowego) kwestie dozwolonej prawem krytyki, tajemnicy dziennikarskiej i pozostałe; problematyka ochrony dóbr osobistych (czci, wizerunku, prywatności) w kontekście działalności mediów; zagadnienie szeroko pojętej odpowiedzialność prawnej dziennikarza.

dr Barbara Mąkosa-Stępkowska
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od roku 1989 adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk prawnych (stopień doktora nauk prawnych uzyskała w Instytucie Nauk Prawnych PAN, w którym pracowała do czasu podjęcia pracy na Uniwersytecie Warszawskim). W Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi wykłady i seminaria z przedmiotów dotyczących zagadnień prawnych komunikowania (prawo prasowe i autorskie) i public relations (zagadnienia prawne i etyczne reklamy i public relations). Jest też wieloletnim wykładowcą Podyplomowego Studium Public Relations w Szkole Głównej Handlowej, a także Podyplomowego Studium Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia z zagadnień prawnych i etycznych związanych z komunikowaniem. Przeprowadziła ponadto wiele szkoleń (także cyklicznych) z zakresu tej tematyki dla różnych instytucji państwowych (Sejm, Senat, sądy, prokuratura, policja, wojsko, ministerstwa) i prywatnych. W latach 1996 – 2006 była Dyrektorem Biura Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości i sprawowała funkcję Rzecznika Prasowego Ministra Sprawiedliwości. Ma również doświadczenie praktyczne w pracy typowo dziennikarskiej (między innymi jako sekretarz redakcji dwu czasopism prawniczych i wieloletni Redaktor Naczelny Studia Telewizji Osiedlowej „Ursynat”).


Informacje dodatkowe:
Anonimowe opinie uczestników z ankiety ewaluacyjnej:
· Szkolenie jest w pełni profesjonalne.
· Bardzo wysoki poziom szkolenia. Przemiła atmosfera, kompetentni prowadzący, przystępna forma.
· Zyskałam wiedzę, przekazaną żywo, z talentem. Wysokie umiejętności komunikacyjne prowadzących, bogactwo przykładów.
· Bardzo ciekawe zajęcia, doskonała organizacja. Praktyczne ujęcie tematu.
· Kurs bardzo merytoryczny.

Oceny ostatniego szkolenia (skala 1-6):
· Ogólne kompetencje trenerów: 5,83
· Umiejętność nawiązania kontaktu: 5,83
· Zgodność zrealizowanych zajęć z programem: 5,5

Koszt warsztatów: 500 zł.
Termin: 17 września 2010 roku (piątek). Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem
e-mail: warsztaty@redakcjapdf.pl
z dopiskiem „prawo prasowe”.
Konto bankowe:
Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego 73 1160 2202 0000 0000 3601 7724.
Potwierdzenia wpłat proszę przesłać mailem na wyżej podany adres.
Kurs odbędzie się w sali 51 Instytutu Dziennikarstwa UW (IV piętro, Warszawa, ul. Nowy Świat 69).
Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o przesłanie danych niezbędnych do jej wystawienia. Kurs kończy się  uzyskaniem certyfikatu.

Więcej informacji: Grażyna Oblas (tel. 0 502 825 492).[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo