WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

23-04-2010
SZKOLENIA FRSD - REDAKCJA PRASY I KSIĄŻEK (XI EDYCJA)


Jedenasta edycja warsztatów z redagowania prasy i książek odbędzie się jeszcze przed wakacjami! Dotychczas przeszkoliliśmy blisko 200 osób! Trwające 35 godzin warsztaty organizowane są przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego, działającą przy Instytucie Dziennikarstwa UW. Korzystając z dotychczasowego doświadczenia w organizacji szkoleń, program warsztatów został znacznie poszerzony i udoskonalony.

Warsztaty „Redakcja prasy i książek” (XI edycja) odbędą się:
 • 12-13 czerwca 2010 roku (I zjazd)
 • 19-20 czerwca 2010 roku (II zjazd)


  Program warsztatów:

  Redakcja prasowa:

  Teresa Kruszona
  Redagowanie tekstów (z uwzględnieniem podstawowych zasad poprawności językowej)
  1. Style dziennikarskie (informacja, komentarz, felieton, wywiad, reportaż, recenzja), ich cechy i sposoby redagowania.
  2. Konstrukcja tekstów prasowych (co na początku, co na końcu, podział na akapity, budowa dobrego akapitu).
  3. Tytuł, lead, wyimek, śródtytuł.
  4. Redagowanie tekstów tłumaczonych na język polski z innych języków.
  5. Część zajęć (mniejszą) stanowiłoby wprowadzenie, część (większą) – ćwiczenia, które przygotuję dla uczestników.

  Wojciech Staruchowicz
  1. Organizacja pracy redakcji
  2. Praca z dziennikarzem
  3. Manipulacja w mediach
  4. Makietowanie.
  5. Redagowanie – ćwiczenia praktyczne.


  Redakcja książek
  Mirosława Łątkowska
  zespół „edytorski”: wydawca, konsultant naukowy, redaktor naukowy, redaktor wydawniczy – podział kompetencji, współpraca

  Sfera języka
  · styl czy komunikatywność·
  · wierność tłumaczeniu czy komunikatywność·
  · komunikatywność przez strukturę/podziały tekstu
  · zasób pojęć (dla danej dziedziny)
  · podpisy pod ilustracje

  Aparat
  · kształtowanie aparatu (odpowiedzialność redaktora: redaktor wydawniczy/redaktor naukowy)
  · wstęp, przedmowa, zakończenie, słowo od…
  · przypisy (odsyłacze: dobór, od autora, od tłumacza, od redaktora/wydawcy; zasady zapisu: zapis łaciński, polski, warianty: skrócony, tradycyjny)
  · bibliografia (dobór, zasady zapisu – w tym różnice między zapisem anglosaskim a polskim, podział)
  · indeksy (rodzaje, zasady)
  · aneksy
  · spis treści

  Elementy redakcji technicznej o charakterze merytorycznym
  · rozróżnienie poziomów (część, rozdział, podrozdział itd.) przez sposób zapisu
  · wyróżnienia (cytaty)
  · różne rodzaje tekstu/informacji wewnątrz tekstu podstawowego (np. rozwinięte noty biograficzne, dygresje/glosy/uzupełnienia głównego wątku
  · żywa pagina
  · inne (zakładki, kolor itp.)


  Redakcja wydawnicza

  Mirosława Łątkowska
  · Na przykładzie konkretnej książki: prezentacja etapów pracy od manuskryptu do książki. Tok pracy wydawniczej nad książką z uwzględnieniem specyfiki książki naukowej – miejsce redaktora w toku pracy wydawniczej.
  · Na przykładzie konkretnej redakcji tekstu – pole odpowiedzialności redaktora / zakres kompetencji / granice:
  “poziomy” redakcyjne tekstu: adiustacyjny
  - warstwa poprawności językowej
  - (głębsza) warstwa pięknej polszczyzny
  - warstwa merytoryczna
  - warstwa edytorska
  - redakcja składu
  · Technika pracy redaktorskiej
  · Zadanie domowe: wskazanie błędów i propozycje ich poprawienia
  · Omówienie pracy domowej. Wspólna praca z tekstem
  · Praca kontrolna


  Prawo autorskie:
  Michał Zaremba


  Korekta:
  Teresa Kruszona
  1. Podstawowe zasady pracy korektora; co koniecznie trzeba poprawić, a czego poprawiać nie wolno; znaki korektorskie, sposoby znaczenia poprawek.
  4. Jak czytać, żeby widzieć błędy. Normatywne wydawnictwa poprawnościowe.
  7. Próba korekty tekstów prasowych.  Harmonogram zajęć XI edycji szkolenia:

  12-13 czerwca 2010 roku (I zjazd)


  sobota
  10.00 – 13.15 – Wojciech Staruchowicz – redagowanie tekstów (4 godz.)
  13.15 – 14.15 – przerwa
  14.15 – 15.45 – Michał Zaremba – prawo autorskie (2 godz.)
  15.45 – 16.15 – przerwa
  16.15 – 18.45 – Mirosława Łątkowska – redakcja wydawnicza (3 godz.)

  niedziela
  9:30 – 12.45 – Mirosława Łątkowska – redagowanie książek (4 godz.)
  12.45 – 13.30 – przerwa
  13:30 – 16:45 – Teresa Kruszona – redagowanie tekstów (4 godz.)


  19-20 czerwca 2010 roku (II zjazd)
  sobota
  10:00 – 12.30 – Mirosława Łątkowska – redakcja wydawnicza (3 godz.)
  12.30 – 13.30 – przerwa
  13.30 – 14.45 – Teresa Kruszona – korekta językowa (1,5 godz.)
  14.45 – 15.00 – przerwa
  15.00 – 18.15 – Teresa Kruszona – redagowanie tekstów (4 godz.)

  niedziela
  9.30 – 12.45 – Wojciech Staruchowicz – redagowanie tekstów (4 godz.)
  12.45 – 13.00 – przerwa
  13.30 – 15.00 – Teresa Kruszona – redagowanie tekstów (2 godz.)
  15.15 – 16:30 – Teresa Kruszona – korekta językowa (1,5 godz.)


  Wykładowcy:

  Teresa Kruszona
  Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Z wykształcenia, zawodu i zamiłowania polonistka, od 33 lat zajmująca się poprawnością językową; jej specjalnością są sposoby redagowania tekstów i ortografia. Rozpoczynała pracę jako korektorka w „Życiu Warszawy”, a w roku 1989 związała się z „Gazetą Wyborczą”. Była tam korektorem, redaktorem oraz szefem działu Rynek „Gazety Stołecznej”. Teraz jestem redaktorem sekretariatu redakcji, odpowiada za pierwszą i drugą stronę „Gazety Wyborczej” oraz jej język. Udziela internautom porad na temat języka polskiego w portalu Gazeta.pl. Współtworzony przez nią cykl artykułów „Polski dla Polaków”, towarzyszący kolekcji słowników języka polskiego „Gazety”, dostał nagrodę w konkursie „World Young Reader Prize” organizowanym przez Światowy Związek Prasy (WAN) z Paryża skupiający wydawców i redaktorów ze 102 krajów świata. W kolekcji tej ukazał się tom „Ortografia i nie tylko…” jej autorstwa. Prowadzi szkolenia z poprawności językowej, redagowania tekstów oraz kultury języka dla redaktorów, dziennikarzy i tłumaczy. Jest członkiem Komisji Ortograficzno-Onomastycznej przy Radzie Języka Polskiego przy Prezydium PAN.

  Mirosława Łątkowska
  Właściciel i redaktor naczelny Oficyny Wydawniczej Volumen. Ukończyła kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1985 – 1989 redaktor Niezależnego Wydawnictwa Książkowego „Wers”, działającego w drugim obiegu. Wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – prowadzenie zajęć z zakresu edytorstwa i redakcji tekstu. Redaktor naczelny projektu „Encyklopedia Solidarności. Opozycja antykomunistyczna w latach 1976 – 1989”.

  Wojciech Staruchowicz
  Od 2006 r. zastępca kierownika działu Przedsiębiorca, obecnie działu dodatków w „Pulsie Biznesu”. Wcześniej m.in.: redaktor w miesięczniku „Press” (2005), kierownik działu dodatków i raportów specjalnych w „Rzeczpospolitej” (2000-2004), szef magazynu „Dom i Biuro”–Businessman Magazine” (1999), redaktor w „Gazecie Wyborczej” (dodatek stołeczny i dział ekonomiczny – 1994-1998). Współautor (z Jackiem Santorskim i Grzegorzem Turniakiem) i redaktor książki „Alchemia kariery” oraz „Programy praca – życie a efektywność firm” (rozdz. „Czy istnieje życie poza firmą”). Współautor i współprowadzący program „Jest robota” w Radiostacji (1998-2002) oraz cyklu programów po tym samym tytułem w TVP1 (2002).


  Koszt: 900 zł
  Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc pod adresem e-mail: warsztaty@redakcjapdf.pl z dopiskiem “redaktorzy”. Konto bankowe: Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego 73 1160 2202 0000 0000 3601 7724. Fundacja pobiera opłatę administracyjną w wysokości 10 proc. wartości kursu w przypadku rezygnacji z warsztatów do 14 dni przed ich rozpoczęciem, gdy jest to krótszy termin opłata wynosi 25 proc. wartości kursu.
  UWAGA: Ze względu na duże zainteresowanie warsztatami rezerwacje miejsc dokonujemy po dokonaniu wpłaty. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona!
  Warsztaty odbywają się w sali 51 Instytutu Dziennikarstwa UW (IV piętro, Warszawa, ul. Nowy Świat 69).
  Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o przesłanie danych niezbędnych do jej wystawienia. Więcej informacji: Grażyna Oblas (tel. 0 502 825 492). Warsztaty kończą się uzyskaniem certyfikatu. Potwierdzenia wpłat proszę przesłać mailem na wyżej podany adres. • FORMULARZ ZGŁOSZENIAFORMULARZ ZGŁOSZENIA  [ powrót ]
  Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

  Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo