WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

09-02-2010
SZKOLENIA FRSD - REDAKCJA PRASY I KSIĄŻEK


Dziesiąta edycja warsztatów z redagowania prasy i książek odbędzie się w dniach 27-28 lutego oraz 13-14 marca. Dotychczas przeszkoliliśmy ponad 150 osób! Trwające 35 godzin warsztaty organizowane są przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego, działającą przy Instytucie Dziennikarstwa UW. Korzystając z dotychczasowego doświadczenia w organizacji szkoleń, program warsztatów został znacznie poszerzony i udoskonalony.

Warsztaty “Redakcja prasy i książek” (X edycja) odbędą się:
· 27-28 lutego 2010 roku (I zjazd)
· 13-14 marca 2010 roku (II zjazd)


Program warsztatów:

Redakcja prasowa:
Teresa Kruszona
Redagowanie tekstów (z uwzględnieniem podstawowych zasad poprawności językowej)
1. Style dziennikarskie (informacja, komentarz, felieton, wywiad, reportaż, recenzja), ich cechy i sposoby redagowania.
2. Konstrukcja tekstów prasowych (co na początku, co na końcu, podział na akapity, budowa dobrego akapitu).
3. Tytuł, lead, wyimek, śródtytuł.
4. Redagowanie tekstów tłumaczonych na język polski z innych języków.
5. Część zajęć (mniejszą) stanowiłoby wprowadzenie, część (większą) – ćwiczenia, które przygotuję dla uczestników.
Wojciech Staruchowicz
1. Organizacja pracy redakcji
2. Praca z dziennikarzem
3. Manipulacja w mediach
4. Makietowanie.
5. Redagowanie – ćwiczenia praktyczne.

Redakcja książek
Mirosława Łątkowska
zespół „edytorski”: wydawca, konsultant naukowy, redaktor naukowy, redaktor wydawniczy – podział kompetencji, współpraca
Sfera języka
· styl czy komunikatywność
· wiernoś tłumaczeniu czy komunikatywność
· komunikatywność przez strukturę/podziały tekstu
· zasób pojęć (dla danej dziedziny)
· podpisy pod ilustracje
Aparat
· kształtowanie aparatu (odpowiedzialność redaktora: redaktor wydawniczy/redaktor naukowy)
· wstęp, przedmowa, zakończenie, słowo od…
· przypisy (odsyłacze: dobór, od autora, od tłumacza, od redaktora/wydawcy; zasady zapisu: zapis łaciński, polski, warianty: skrócony, tradycyjny)
· bibliografia (dobór, zasady zapisu – w tym różnice między zapisem anglosaskim a polskim, podział)
· indeksy (rodzaje, zasady)
· aneksy
· spis treści
Elementy redakcji technicznej o charakterze merytorycznym
· rozróżnienie poziomów (część, rozdział, podrozdział itd.) przez sposób zapisu
· wyróżnienia (cytaty)
· różne rodzaje tekstu/informacji wewnątrz tekstu podstawowego (np. rozwinięte noty biograficzne, dygresje/glosy/uzupełnienia głównego wątku
· żywa pagina
· inne (zakładki, kolor itp.)

Redakcja wydawnicza
Mirosława Łątkowska
· Na przykładzie konkretnej książki: prezentacja etapów pracy od manuskryptu do książki. Tok pracy wydawniczej nad książką z uwzględnieniem specyfiki książki naukowej – miejsce redaktora w toku pracy wydawniczej.
· Na przykładzie konkretnej redakcji tekstu – pole odpowiedzialności redaktora / zakres kompetencji / granice:
„poziomy” redakcyjne tekstu: adiustacyjny
- warstwa poprawności językowej
- (głębsza) warstwa pięknej polszczyzny
- warstwa merytoryczna
- warstwa edytorska
- redakcja składu
· Technika pracy redaktorskiej
· Zadanie domowe: wskazanie błędów i propozycje ich poprawienia
· Omówienie pracy domowej. Wspólna praca z tekstem
· Praca kontrolna

Prawo autorskie:
Michał Zaremba

Korekta:
Teresa Kruszona
1. Podstawowe zasady pracy korektora; co koniecznie trzeba poprawić, a czego poprawiać nie wolno; znaki korektorskie, sposoby znaczenia poprawek.
2. Jak czytać, żeby widzieć błędy. Normatywne wydawnictwa poprawnościowe.
3. Próba korekty tekstów prasowych.


Harmonogram zajęć X edycji szkolenia:

27-28 lutego 2010 roku (I zjazd)

sobota
10.30-14.45 – Mirosława Łątkowska – redagowanie książek (5 godz.)
14.45 – 15.30 – przerwa
15.30 – 18.00 – Teresa Kruszona – redagowanie tekstów (3 godz.)
18.15 – 19:30 – Teresa Kruszona – korekta językowa (1,5 godz.)
niedziela
9:30 – 12.00 – Teresa Kruszona – redagowanie tekstów (3 godz.)
12.00 – 12.30 – przerwa
12.30 – 16.45 – Mirosława Łątkowska – redakcja wydawnicza (5 godz.)

13-14 marca 2010 roku (II zjazd)
sobota
10.30 – 13.45 – Wojciech Staruchowicz – redagowanie tekstów (4 godz.)
13.45 – 14.30 – przerwa
14.30 – 17.00 – Teresa Kruszona – redagowanie tekstów (3 godz.)
17.15 – 18.30 – Teresa Kruszona – korekta językowa (1,5 godz.)
niedziela
9:30-12:00 Teresa Kruszona – redagowanie tekstów (3 godz.)
12:15-13:45 Michał Zaremba – prawo autorskie (2 godz.)
13.45 – 14.15 – przerwa
14.15 – 17.30 – Wojciech Staruchowicz– redagowanie tekstów (4 godz.)


Wykładowcy:

Teresa Kruszona

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Z wykształcenia, zawodu i zamiłowania polonistka, od 33 lat zajmująca się poprawnością językową; jej specjalnością są sposoby redagowania tekstów i ortografia. Rozpoczynała pracę jako korektorka w „Życiu Warszawy”, a w roku 1989 związała się z „Gazetą Wyborczą”. Była tam korektorem, redaktorem oraz szefem działu Rynek „Gazety Stołecznej”. Teraz jestem redaktorem sekretariatu redakcji, odpowiada za pierwszą i drugą stronę „Gazety Wyborczej” oraz jej język. Udziela internautom porad na temat języka polskiego w portalu Gazeta.pl. Współtworzony przez nią cykl artykułów „Polski dla Polaków”, towarzyszący kolekcji słowników języka polskiego „Gazety”, dostał nagrodę w konkursie „World Young Reader Prize” organizowanym przez Światowy Związek Prasy (WAN) z Paryża skupiający wydawców i redaktorów ze 102 krajów świata. W kolekcji tej ukazał się tom „Ortografia i nie tylko…” jej autorstwa. Prowadzi szkolenia z poprawności językowej, redagowania tekstów oraz kultury języka dla redaktorów, dziennikarzy i tłumaczy. Jest członkiem Komisji Ortograficzno-Onomastycznej przy Radzie Języka Polskiego przy Prezydium PAN.

Mirosława Łątkowska
Właściciel i redaktor naczelny Oficyny Wydawniczej Volumen. Ukończyła kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1985 – 1989 redaktor Niezależnego Wydawnictwa Książkowego „Wers”, działającego w drugim obiegu. Wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – prowadzenie zajęć z zakresu edytorstwa i redakcji tekstu. Redaktor naczelny projektu „Encyklopedia Solidarności. Opozycja antykomunistyczna w latach 1976 – 1989”.

Wojciech Staruchowicz
Od 2006 r. zastępca kierownika działu Przedsiębiorca, obecnie działu dodatków w „Pulsie Biznesu”. Wcześniej m.in.: redaktor w miesięczniku „Press” (2005), kierownik działu dodatków i raportów specjalnych w „Rzeczpospolitej” (2000-2004), szef magazynu „Dom i Biuro”–Businessman Magazine” (1999), redaktor w „Gazecie Wyborczej” (dodatek stołeczny i dział ekonomiczny – 1994-1998). Współautor (z Jackiem Santorskim i Grzegorzem Turniakiem) i redaktor książki „Alchemia kariery” oraz „Programy praca – życie a efektywność firm” (rozdz. „Czy istnieje życie poza firmą”). Współautor i współprowadzący program „Jest robota” w Radiostacji (1998-2002) oraz cyklu programów po tym samym tytułem w TVP1 (2002).


Koszt: 900 zł

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc pod adresem e-mail: warsztaty@redakcjapdf.pl z dopiskiem “redaktorzy”. Konto bankowe: Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego 73 1160 2202 0000 0000 3601 7724. Fundacja pobiera opłatę administracyjną w wysokości 10 proc. wartości kursu w przypadku rezygnacji z warsztatów do 14 dni przed ich rozpoczęciem, gdy jest to krótszy termin opłata wynosi 25 proc. wartości kursu.
Warsztaty odbywają się w sali 51 Instytutu Dziennikarstwa UW (IV piętro, Warszawa, ul. Nowy Świat 69).
Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o przesłanie danych niezbędnych do jej wystawienia. Więcej informacji: Grażyna Oblas (tel. 0 502 825 492). Warsztaty kończą się uzyskaniem certyfikatu. Potwierdzenia wpłat proszę przesłać e-mailem na wyżej podany adres.FORMULARZ ZGŁOSZENIAFORMULARZ ZGŁOSZENIA[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo