WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

12-11-2009
SZKOLENIA FRSD: REDAKCJA PRASY I KSIĄŻEK


Dziewiąta edycja warsztatów z redagowania prasy i książek odbędzie się w dniach 28-29 listopada oraz 12-13 grudnia. Dotychczas przeszkoliliśmy blisko 150 osób! Trwające 35 godzin warsztaty organizowane są przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego, działającą przy Instytucie Dziennikarstwa UW. Korzystając z dotychczasowego doświadczenia w organizacji szkoleń, program warsztatów został znacznie poszerzony i udoskonalony.

Warsztaty „Redakcja prasy i książek” (IX edycja) odbędą się:
 • 28-29 listopada 2009 roku (I zjazd)
 • 12-13 grudnia 2009 roku (II zjazd)


  Program warsztatów:

  Redakcja prasowa:
  Teresa Kruszona
  Redagowanie tekstów (z uwzględnieniem podstawowych zasad poprawności językowej)
  1. Style dziennikarskie (informacja, komentarz, felieton, wywiad, reportaż, recenzja), ich cechy i sposoby redagowania
  2. Konstrukcja tekstów prasowych (co na początku, co na końcu, podział na akapity, budowa dobrego akapitu)
  3. Tytuł, lead, wyimek, śródtytuł
  4. Redagowanie tekstów tłumaczonych na język polski z innych języków
  5. Część zajęć (mniejszą) stanowiłoby wprowadzenie, część (większą) – ćwiczenia, które przygotuję dla uczestników

  Wojciech Staruchowicz
  1. Organizacja pracy redakcji
  2. Praca z dziennikarzem
  3. Manipulacja w mediach
  4. Makietowanie
  5. Redagowanie – ćwiczenia praktyczne

  Redakcja książek
  Mirosława Łątkowska
  zespół „edytorski”: wydawca, konsultant naukowy, redaktor naukowy, redaktor wydawniczy – podział kompetencji, współpraca

  Sfera języka
 • styl czy komunikatywność·
 • wierność tłumaczeniu czy komunikatywność
 • komunikatywność przez strukturę/podziały tekstu
 • zasób pojęć (dla danej dziedziny)
 • podpisy pod ilustracje

  Aparat
 • kształtowanie aparatu (odpowiedzialność redaktora: redaktor wydawniczy/redaktor naukowy)
 • wstęp, przedmowa, zakończenie, słowo od…
 • przypisy (odsyłacze: dobór, od autora, od tłumacza, od redaktora/wydawcy; zasady zapisu: zapis łaciński, polski, warianty: skrócony, tradycyjny)
 • bibliografia (dobór, zasady zapisu – w tym różnice między zapisem anglosaskim a polskim, podział)
 • indeksy (rodzaje, zasady)
 • aneksy
 • spis treści

  Elementy redakcji technicznej o charakterze merytorycznym
 • rozróżnienie poziomów (część, rozdział, podrozdział itd.) przez sposób zapisu
 • wyróżnienia (cytaty)
 • różne rodzaje tekstu/informacji wewnątrz tekstu podstawowego (np. rozwinięte noty biograficzne, dygresje/glosy/uzupełnienia głównego wątku
 • żywa pagina
 • inne (zakładki, kolor itp.)

  Redakcja wydawnicza
  Mirosława Łątkowska
 • Na przykładzie konkretnej książki: prezentacja etapów pracy od manuskryptu do książki. Tok pracy wydawniczej nad książką z uwzględnieniem specyfiki książki naukowej – miejsce redaktora w toku pracy wydawniczej.
 • Na przykładzie konkretnej redakcji tekstu – pole odpowiedzialności redaktora / zakres kompetencji / granice:
  „poziomy” redakcyjne tekstu: adiustacyjny
  - warstwa poprawności językowej
  - (głębsza) warstwa pięknej polszczyzny
  - warstwa merytoryczna
  - warstwa edytorska
  - redakcja składu
 • Technika pracy redaktorskiej
 • Zadanie domowe: wskazanie błędów i propozycje ich poprawienia
 • Omówienie pracy domowej. Wspólna praca z tekstem
 • Praca kontrolna

  Prawo autorskie:
  Michał Zaremba

  Korekta:
  Teresa Kruszona
  1. Podstawowe zasady pracy korektora; co koniecznie trzeba poprawić, a czego poprawiać nie wolno; znaki korektorskie, sposoby znaczenia poprawek.
  4. Jak czytać, żeby widzieć błędy. Normatywne wydawnictwa poprawnościowe.
  7. Próba korekty tekstów prasowych.


  Harmonogram zajęć IX edycji szkolenia:

  28-29 listopada 2009 roku (I zjazd)
  sobota
  10.30-14.45 – Mirosława Łątkowska – redagowanie książek (5 godz.)
  14.45 – 15.30 – przerwa
  15.30 – 18.00 – Teresa Kruszona – redagowanie tekstów (3 godz.)
  18.15 – 19:30 – Teresa Kruszona – korekta językowa (1,5 godz.)
  niedziela
  9:30 – 12.00 – Teresa Kruszona – redagowanie tekstów (3 godz.)
  12.00 – 12.30 – przerwa
  12.30 – 16.45 – Mirosława Łątkowska – redakcja wydawnicza (5 godz.)

  12-13 grudnia 2009 roku (II zjazd)
  sobota
  10.30 – 13.45 – Wojciech Staruchowicz – redagowanie tekstów (4 godz.)
  13.45 – 14.30 – przerwa
  14.30 – 17.00 – Teresa Kruszona – redagowanie tekstów (3 godz.)
  17.15 – 18.30 – Teresa Kruszona – korekta językowa (1,5 godz.)
  niedziela
  9:30-12:00 Teresa Kruszona – redagowanie tekstów (3 godz.)
  12:15-13:45 Michał Zaremba – prawo autorskie (2 godz.)
  13.45 – 14.15 – przerwa
  14.15 – 17.30 – Wojciech Staruchowicz– redagowanie tekstów (4 godz.)

  Wykładowcy:
  Teresa Kruszona
  Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Z wykształcenia, zawodu i zamiłowania polonistka, od 33 lat zajmująca się poprawnością językową; jej specjalnością są sposoby redagowania tekstów i ortografia. Rozpoczynała pracę jako korektorka w „Życiu Warszawy”, a w roku 1989 związała się z „Gazetą Wyborczą”. Była tam korektorem, redaktorem oraz szefem działu Rynek „Gazety Stołecznej”. Teraz jestem redaktorem sekretariatu redakcji, odpowiada za pierwszą i drugą stronę „Gazety Wyborczej” oraz jej język. Udziela internautom porad na temat języka polskiego w portalu Gazeta.pl. Współtworzony przez nią cykl artykułów „Polski dla Polaków”, towarzyszący kolekcji słowników języka polskiego „Gazety”, dostał nagrodę w konkursie „World Young Reader Prize” organizowanym przez Światowy Związek Prasy (WAN) z Paryża skupiający wydawców i redaktorów ze 102 krajów świata. W kolekcji tej ukazał się tom „Ortografia i nie tylko…” jej autorstwa. Prowadzi szkolenia z poprawności językowej, redagowania tekstów oraz kultury języka dla redaktorów, dziennikarzy i tłumaczy. Jest członkiem Komisji Ortograficzno-Onomastycznej przy Radzie Języka Polskiego przy Prezydium PAN.

  Mirosława Łątkowska
  Właściciel i redaktor naczelny Oficyny Wydawniczej Volumen. Ukończyła kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1985 – 1989 redaktor Niezależnego Wydawnictwa Książkowego „Wers”, działającego w drugim obiegu. Wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – prowadzenie zajęć z zakresu edytorstwa i redakcji tekstu. Redaktor naczelny projektu „Encyklopedia Solidarności. Opozycja antykomunistyczna w latach 1976 – 1989”.

  Wojciech Staruchowicz
  Od 2006 r. zastępca kierownika działu Przedsiębiorca, obecnie działu dodatków w „Pulsie Biznesu”. Wcześniej m.in.: redaktor w miesięczniku „Press” (2005), kierownik działu dodatków i raportów specjalnych w „Rzeczpospolitej” (2000-2004), szef magazynu „Dom i Biuro” – Businessman Magazine” (1999), redaktor w „Gazecie Wyborczej” (dodatek stołeczny i dział ekonomiczny – 1994-1998). Współautor (z Jackiem Santorskim i Grzegorzem Turniakiem) i redaktor książki „Alchemia kariery” oraz „Programy praca – życie a efektywność firm” (rozdz. „Czy istnieje życie poza firmą”). Współautor i współprowadzący program „Jest robota” w Radiostacji (1998-2002) oraz cyklu programów po tym samym tytułem w TVP1 (2002).


  Koszt: 900 zł
  Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc pod adresem e-mail: warsztaty@redakcjapdf.pl z dopiskiem „redaktorzy”. Konto bankowe: Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego 73 1160 2202 0000 0000 3601 7724. Fundacja pobiera opłatę administracyjną w wysokości 10 proc. wartości kursu w przypadku rezygnacji z warsztatów do 14 dni przed ich rozpoczęciem, gdy jest to krótszy termin opłata wynosi 25 proc. wartości kursu.

  Warsztaty odbywają się w sali 51 Instytutu Dziennikarstwa UW (IV piętro, Warszawa, ul. Nowy Świat 69).

  Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o przesłanie danych niezbędnych do jej wystawienia. Więcej informacji: Grażyna Oblas (tel. 0 502 825 492). Warsztaty kończą się uzyskaniem certyfikatu. Potwierdzenia wpłat proszę przesłać e-mailem na wyżej podany adres. • FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KURSACHFORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KURSACH  [ powrót ]
  Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

  Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo