WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

11-06-2009
KURSY FRSD - PRAWO PRASOWE W PRAKTYCE


26 czerwca odbędzie się dziesięciogodzinne szkolenie z zakresu prawa prasowego w praktyce. Szkolenie organizowane jest przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego przy współpracy Instytutu Dziennikarstwa UW.

Podczas szkolenie zostanie przedstawiona charakterystyka funkcjonującego obecnie prawa prasowego z punktu widzenia dziennikarza oraz osób odpowiedzialnych za kontakty z dziennikarzami. Wprowadzenie do zagadnienia prawa prasowego – uwarunkowania prawne.

Program (10 godz. lekcyjnych):
  1. Prawo do autoryzacji, obowiązki dziennikarza wynikające z tego prawa
  2. Zakaz zniesławiania i znieważania, co oznacza, jak reagować3. w sytuacji naruszenia dobrego imienia, a także podmiotu prowadzącego działalność4. gospodarczą)
  3. Krytyka i jej granice, co należy traktować6. jako działanie dozwolone, co zaś stanowi naruszenie prawa, jak reagować7. w takich sytuacjach, jakie przysługują środki prawne,
  4. Prywatność9. - jak rozumieć10. prawo do ochrony życia prywatnego, kiedy należy się liczyć11. z możliwością publikacji informacji z tej sfery pomimo braku przyzwolenia osoby, do której informacje się odnoszą
  5. Ochrona wizerunku i głosu, kiedy i jak "użyczać13. " wizerunku mediom, aspekty prawne i porady praktyczne,
  6. Zakres prawa do informacji (w świetle Konstytucji RP, ustawy - prawo prasowe oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej). W tym:
  · pojęcie informacji publicznej,
  · prawo do informacji a obowiązek informowania,
  · zakres prawa do informacji od strony podmiotowej (podmioty zobligowane do udostępniania) i przedmiotowej (o czym podmiot musi informować· ),
  · zasady udostępniania informacji i powody odmowy (tzw. ograniczenia) i tu: pojęcie tajemnic chronionych prawem;
  · ścieżki dostępu do informacji;
  · konsekwencje wynikające z nieudzielania informacji.
  7. Wynikające z prawa prasowego zasady związane z publikacją materiału prasowego w tym na ile udzielając informacji mamy wpływ na to jak zostanie ona np. skomentowana, etc.
  8. Sprostowania i odpowiedzi w wymiarze teoretycznym i praktycznym:
  · czym jest sprostowanie, a czym odpowiedź w konsekwencji kiedy piszemy jedno, a kiedy drugie oraz jak się zachować w sytuacji gdy materiał prasowy zawiera elementy dające podstawę do sporządzenia obu pism;
  · kiedy redaktor naczelny musi lub może odmówić zamieszczenia pism tego rodzaju i czego w związku z tym należy się wystrzegać przy ich opracowywaniu, aby uniknąć odmowy publikacji;
  · terminy i miejsce publikacji sprostowań oraz zasady z tym związane;
  · jakie konsekwencje przewiduje polskie prawo za nie zamieszczenie przez redaktora naczelnego nadesłanego sprostowania lub odpowiedzi.

Prowadzący:
Dr Maria Łoszewska-Ołowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW. Doktor nauk humanistycznych. Temat pracy doktorskiej Prasa drukowana a dobra osobiste i ich ochrona w prawie polskim. Adiunkt w Zakładzie Prawa Prasowego Instytutu Dziennikarstwa.
W latach 2003-2005 kierownik Magisterskich Uzupełniających Studiów Dziennikarskich prowadzonych w ośrodku zamiejscowym. Od 2005 do 2008 roku wicedyrektor ds. dydaktycznych w ID. Członek senackiej komisji dyscyplinarnej ds. studentów.
Zainteresowania badawcze: Prawne aspekty funkcjonowania mediów, w szczególności (mieszczące się w problematyce prawa prasowego) kwestie dozwolonej prawem krytyki, tajemnicy dziennikarskiej i pozostałe; problematyka ochrony dóbr osobistych (czci, wizerunku, prywatności) w kontekście działalności mediów; zagadnienie szeroko pojętej odpowiedzialność prawnej dziennikarza.

dr Barbara Mąkosa-Stępkowska
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Od roku 1989 adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk prawnych (stopień doktora nauk prawnych uzyskała w Instytucie Nauk Prawnych PAN, w którym pracowała do czasu podjęcia pracy na Uniwersytecie Warszawskim). W Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi wykłady i seminaria z przedmiotów dotyczących zagadnień prawnych komunikowania (prawo prasowe i autorskie) i public relations (zagadnienia prawne i etyczne reklamy i public relations).

Harmonogram szkolenia:
10.00-13:30 - dr Maria Łoszewska-Ołowska
14:30-18.00 - dr Barbara Mąkosa-Stępkowska

Koszt warsztatów: 500 zł (cena promocyjna)
Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc. Formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie www.szkolnictwo-dziennikarskie.pl) prosimy przesłać na adres e-mail: warsztaty@redakcja24.pl z dopiskiem "prawo prasowe".
Bliższe informacje pod numerem telefonu: (0-22) 55 20 293, Grażyna Oblas 0 502 825 492.
Szczegółowy program: www.szkolnictwo-dziennikarskie.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIA (DOC)FORMULARZ ZGŁOSZENIA (DOC)
FORMULARZ ZGŁOSZENIA (PDF)FORMULARZ ZGŁOSZENIA (PDF)[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo