WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

29-04-2009
SZKOLENIA FRSD: REDAKCJA PRASY I KSIĄŻEK


30 maja rozpocznie się siódma edycja warsztatów z redagowania prasy i książek. Dotychczas przeszkoliliśmy ponad 100 osób! Trwające 35 godzin warsztaty organizowane są przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego, działającą przy Instytucie Dziennikarstwa UW. Korzystając z dotychczasowego doświadczenia w organizacji szkoleń, program warsztatów został znacznie poszerzony i udoskonalony.


Redakcja prasy i książek (VII edycja)
30-31 maja 2009 roku (I zjazd)
20-21 czerwca 2009 roku (II zjazd)

Redakcja prasowa:
Teresa Kruszona
Redagowanie tekstów (z uwzględnieniem podstawowych zasad poprawności językowej)
Style dziennikarskie (informacja, komentarz, felieton, wywiad, reportaż, recenzja), ich cechy i sposoby redagowania.
Konstrukcja tekstów prasowych (co na początku, co na końcu, podział na akapity, budowa dobrego akapitu).
Tytuł, lead, wyimek, śródtytuł.
Redagowanie tekstów tłumaczonych na język polski z innych języków.
Część zajęć (mniejszą) stanowiłoby wprowadzenie, część (większą) - ćwiczenia, które przygotuję dla uczestników.

Wojciech Staruchowicz
Organizacja pracy redakcji
Praca z dziennikarzem
Manipulacja w mediach
Makietowanie.
Redagowanie – ćwiczenia praktyczne.

Redakcja książek
Mirosława Łątkowska
zespół „edytorski”: wydawca, konsultant naukowy, redaktor naukowy, redaktor wydawniczy – podział kompetencji, współpraca

Sfera języka
styl czy komunikatywność
wierność tłumaczeniu czy komunikatywność
komunikatywność przez strukturę/podziały tekstu
zasób pojęć (dla danej dziedziny)
podpisy pod ilustracje

Aparat
kształtowanie aparatu (odpowiedzialność redaktora: redaktor wydawniczy/redaktor naukowy)
wstęp, przedmowa, zakończenie, słowo od…
przypisy (odsyłacze: dobór, od autora, od tłumacza, od redaktora/wydawcy; zasady zapisu: zapis łaciński, polski, warianty: skrócony, tradycyjny)
bibliografia (dobór, zasady zapisu - w tym różnice między zapisem anglosaskim a polskim, podział)
indeksy (rodzaje, zasady)
aneksy
spis treści

Elementy redakcji technicznej o charakterze merytorycznym
rozróżnienie poziomów (część, rozdział, podrozdział itd.) przez sposób zapisu
wyróżnienia (cytaty)
różne rodzaje tekstu/informacji wewnątrz tekstu podstawowego (np. rozwinięte noty biograficzne, dygresje/glosy/uzupełnienia głównego wątku
żywa pagina
inne (zakładki, kolor itp.)

Redakcja wydawnicza
Mirosława Łątkowska
Na przykładzie konkretnej książki: prezentacja etapów pracy od manuskryptu do książki. Tok pracy wydawniczej nad książką z uwzględnieniem specyfiki książki naukowej - miejsce redaktora w toku pracy wydawniczej.
Na przykładzie konkretnej redakcji tekstu - pole odpowiedzialności redaktora / zakres kompetencji / granice:
"poziomy" redakcyjne tekstu: adiustacyjny
- warstwa poprawności językowej
- (głębsza) warstwa pięknej polszczyzny
- warstwa merytoryczna
- warstwa edytorska
- redakcja składu
Technika pracy redaktorskiej
Zadanie domowe: wskazanie błędów i propozycje ich poprawienia
Omówienie pracy domowej. Wspólna praca z tekstem
Praca kontrolna

Prawo autorskie:
Michał Zaremba

Korekta:
Teresa Kruszona
Podstawowe zasady pracy korektora; co koniecznie trzeba poprawić, a czego poprawiać nie wolno; znaki korektorskie, sposoby znaczenia poprawek.
Jak czytać, żeby widzieć błędy. Normatywne wydawnictwa poprawnościowe.
Próba korekty tekstów prasowych.


Harmonogram zajęć:
30-31 maja 2009 roku (I zjazd)

sobota
10.30-14.45 – Mirosława Łątkowska – redagowanie książek (5 godz.)
14.45 - 15.30 – przerwa
15.30 – 18.00 – Teresa Kruszona – redagowanie tekstów (3 godz.)
18.15 – 19:30 – Teresa Kruszona – korekta językowa (1,5 godz.)
niedziela
9.30 – 11.00 – Michał Zaremba – prawo autorskie (2 godz.)
11.15 – 14.30 – Wojciech Staruchowicz – redagowanie tekstów (4 godz.)
14.30 - 15.00 – przerwa
15.00 – 17.30 – Teresa Kruszona – redagowanie tekstów (3 godz.)

20-21 czerwca 2009 roku (II zjazd)
sobota
10.30 - 13.45 – Wojciech Staruchowicz – redagowanie tekstów (4 godz.)
13.45 - 14.30 – przerwa
14.30 – 17.00 – Teresa Kruszona – redagowanie tekstów (3 godz.)
17.15 – 18.30 – Teresa Kruszona – korekta językowa (1,5 godz.)
niedziela
9.30 – 13.45 – Mirosława Łątkowska – redakcja wydawnicza (5 godz.)
13.45 - 14.15 – przerwa
14.15 – 16.45 – Teresa Kruszona – redagowanie tekstów (3 godz.)

K o s z t: 900 zł
Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc pod adresem e-mail: warsztaty@redakcja24.pl z dopiskiem "redaktorzy". Konto bankowe: Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego 73 1160 2202 0000 0000 3601 7724
UWAGA: Ze względu na duże zainteresowanie warsztatami rezerwacje miejsc dokonujemy po dokonaniu wpłaty. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona!

Warsztaty odbywają się w sali 51 Instytutu Dziennikarstwa UW (IV piętro, Warszawa, ul. Nowy Świat 69).
Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o przesłanie danych niezbędnych do jej wystawienia. Więcej informacji: Grażyna Oblas (tel. 0 502 825 492). Warsztaty kończą się uzyskaniem certyfikatu. Potwierdzenia wpłat proszę przesłać mailem na wyżej podany adres.
Więcej informacji: www.szkolnictwo-dziennikarskie.pl


FORMULARZ ZGŁOSZENIA (doc)FORMULARZ ZGŁOSZENIA (doc)
FORMULARZ ZGŁOSZENIA (pdf)FORMULARZ ZGŁOSZENIA (pdf)[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo