WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

05-02-2009
SZKOLENIA FRSD: REDAKCJA PRASY I KSIĄŻEK


14 marca rozpoczną się trwające 35 godzin warsztaty „Redakcja prasy i książek”, organizowane przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego, działającą przy Instytucie Dziennikarstwa UW. Korzystając z dotychczasowego doświadczenia w organizacji szkoleń, program warsztatów został znacznie poszerzony i udoskonalony.

Redakcja prasowa:
Teresa Kruszona
Redagowanie tekstów (z uwzględnieniem podstawowych zasad poprawności językowej)
1. Style dziennikarskie (informacja, komentarz, felieton, wywiad, reportaż, recenzja), ich cechy i sposoby redagowania.
2. Konstrukcja tekstów prasowych (co na początku, co na końcu, podział na akapity, budowa dobrego akapitu).
3. Tytuł, lead, wyimek, śródtytuł.
4. Redagowanie tekstów tłumaczonych na język polski z innych języków.
5. Część zajęć (mniejszą) stanowiłoby wprowadzenie, część (większą) - ćwiczenia, które przygotuję dla uczestników.

Wojciech Staruchowicz
1. Organizacja pracy redakcji
2. Praca z dziennikarzem
3. Manipulacja w mediach
4. Makietowanie.
5. Redagowanie – ćwiczenia praktyczne.

Redakcja książek
Mirosława Łątkowska
zespół „edytorski”: wydawca, konsultant naukowy, redaktor naukowy, redaktor wydawniczy – podział kompetencji, współpraca

Sfera języka
 styl czy komunikatywność
 wierność tłumaczeniu czy komunikatywność
 komunikatywność przez strukturę/podziały tekstu
 zasób pojęć (dla danej dziedziny)
 podpisy pod ilustracje

Aparat
 kształtowanie aparatu (odpowiedzialność redaktora: redaktor wydawniczy/redaktor naukowy)
 wstęp, przedmowa, zakończenie, słowo od…
 przypisy (odsyłacze: dobór, od autora, od tłumacza, od redaktora/wydawcy; zasady zapisu: zapis łaciński, polski, warianty: skrócony, tradycyjny)
 bibliografia (dobór, zasady zapisu - w tym różnice między zapisem anglosaskim a polskim, podział)
 indeksy (rodzaje, zasady)
 aneksy
 spis treści

Elementy redakcji technicznej o charakterze merytorycznym
 rozróżnienie poziomów (część, rozdział, podrozdział itd.) przez sposób zapisu
 wyróżnienia (cytaty)
 różne rodzaje tekstu/informacji wewnątrz tekstu podstawowego (np. rozwinięte noty biograficzne, dygresje/glosy/uzupełnienia głównego wątku
 żywa pagina
 inne (zakładki, kolor itp.)

Redakcja wydawnicza
Mirosława Łątkowska
 Na przykładzie konkretnej książki: prezentacja etapów pracy od manuskryptu do książki. Tok pracy wydawniczej nad książką z uwzględnieniem specyfiki książki naukowej - miejsce redaktora w toku pracy wydawniczej.
 Na przykładzie konkretnej redakcji tekstu - pole odpowiedzialności redaktora / zakres kompetencji / granice:
"poziomy" redakcyjne tekstu: adiustacyjny
- warstwa poprawności językowej
- (głębsza) warstwa pięknej polszczyzny
- warstwa merytoryczna
- warstwa edytorska
- redakcja składu
 Technika pracy redaktorskiej
 Zadanie domowe: wskazanie błędów i propozycje ich poprawienia
 Omówienie pracy domowej. Wspólna praca z tekstem
 Praca kontrolna

Prawo autorskie:
Michał Zaremba

Korekta:
Teresa Kruszona
1. Podstawowe zasady pracy korektora; co koniecznie trzeba poprawić, a czego poprawiać nie wolno; znaki korektorskie, sposoby znaczenia poprawek.
2. Jak czytać, żeby widzieć błędy. Normatywne wydawnictwa poprawnościowe.
3. Próba korekty tekstów prasowych.

Harmonogram zajęć:
I zjazd – 14-15 marca
sobota
10.30-14.45 – Mirosława Łątkowska – redagowanie książek (5 godz.)
14.45 - 15.30 – przerwa
15.30 – 18.00 – Teresa Kruszona – redagowanie tekstów (3 godz.)
18.15 – 19:30 – Teresa Kruszona – korekta językowa (1,5 godz.)
niedziela
9.30 – 11.00 – Michał Zaremba – prawo autorskie (2 godz.)
11.15 – 14.30 – Wojciech Staruchowicz – redagowanie tekstów (4 godz.)
14.30 - 15.00 – przerwa
15.00 – 17.30 – Teresa Kruszona – redagowanie tekstów (3 godz.)

II zjazd – 28-29 marca
sobota
10.30 - 13.45 – Wojciech Staruchowicz – redagowanie tekstów (4 godz.)
13.45 - 14.30 – przerwa
14.30 – 17.00 – Teresa Kruszona – redagowanie tekstów (3 godz.)
17.15 – 18.30 – Teresa Kruszona – korekta językowa (1,5 godz.)
niedziela
9.30 – 13.45 – Mirosława Łątkowska – redakcja wydawnicza (5 godz.)
13.45 - 14.15 – przerwa
14.15 – 16.45 – Teresa Kruszona – redagowanie tekstów (3 godz.)

Koszt: 900 zł
Zgłoszenia przyjmujemy do do wyczerpania miejsc pod adresem e-mail: warsztaty@redakcja24.pl z dopiskiem "redaktorzy". Konto bankowe: Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego 73 1160 2202 0000 0000 3601 7724

Warsztaty odbywają się w sali 51 Instytutu Dziennikarstwa UW (IV piętro, Warszawa, ul. Nowy Świat 69).

Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o przesłanie danych niezbędnych do jej wystawienia. Więcej informacji: Grażyna Oblas (tel. 0 502 825 492). Warsztaty kończą się uzyskaniem certyfikatu. Potwierdzenia wpłat proszę przesłać mailem na wyżej podany adres.

[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo