WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

03-12-2008
SZKOLENIA FRSD - REDAGOWANIE TEKSTÓW PRASOWYCH I NAUKOWYCH (ETAP ZAAWANSOWANY)


Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego przy współpracy Instytutu Dziennikarstwa UW zaprasza na warsztaty pt. „ Redagowanie tekstów prasowych i naukowych” - etap zaawansowany (18 godzin)

Termin:
23-25 stycznia 2009 roku (I edycja)

Koszt: 600 zł

Harmonogram zajęć:
23 stycznia
18:00-20:00 Wszystko co wiem, wiem z popkultury
24 stycznia
10:30-14:00 Wojciech Staruchowicz – redagowanie tekstów prasowych
14:00-15:00 przerwa obiadowa
15:00-18:30 Mirosława Łątkowska – redagowanie tekstów naukowych
25 grudnia
9:30-13:00 Wojciech Staruchowicz – redagowanie tekstów prasowych
13:00-13:30 przerwa obiadowa
13:30-17:00 Mirosława Łątkowska – redagowanie tekstów naukowych

Program warsztatów:
Maciej Parowski (2 godz.)
Wszystko co wiem, wiem z popkultury
• Kultura popularna
• Popkultura jako wehikuł wartości estetycznych i intelektualnych: kino, komiks, science-fiction, kryminał, rock

Wojciech Staruchowicz (8 godzin)
Tekst prasowy
Organizacja pracy redakcji
 Planowanie numerów i tekstów
 przydzielanie zadań dziennikarzom
 omawianie gazety
 redagowanie tekstów (ile osób, jak)
 Na czym polega praca ze źródłami dziennikarskiej wiedzy (dokumenty, wywiady, obserwacje)

Planujemy tekst
 Czyli co i jak musimy przekazać dziennikarzowi - najważniejsze zagadnienia, pytania, forma, jak przygotować go do pracy) - ćwiczenia

Redagowanie tekstu
 Najpierw przeczytać całość czy od razu poprawiać
 kiedy i jak odsyłać tekst dziennikarzowi do poprawek
 granice redaktorskiej ingerencji w tekst
 pracować z dziennikarzem czy samemu...
 Specyfika redagowania wywiadu
 ćwiczenia

Tytuł i lead
• Rodzaje i funkcje tytułów
• rodzaje i funkcje leadów (a także: nadtytuł lub podtytuł, śródtytuł, podpis pod ilustrację) ćwiczenia

Mirosława Łątkowska (8 godzin)
tekst naukowy
• zespół „edytorski”: wydawca, konsultant naukowy, redaktor naukowy, redaktor wydawniczy – podział kompetencji, współpraca
• sfera języka
 styl czy komunikatywność
 wierność tłumaczeniu czy komunikatywność
 komunikatywność przez strukturę/podziały tekstu
 zasób pojęć (dla danej dziedziny)
 podpisy pod ilustracje
 aparat
 kształtowanie aparatu (odpowiedzialność redaktora: redaktor wydawniczy/redaktor naukowy)
 wstęp, przedmowa, zakończenie, słowo od…
 przypisy (odsyłacze: dobór, od autora, od tłumacza, od redaktora/wydawcy; zasady zapisu: zapis łaciński, polski, warianty: skrócony, tradycyjny)
 bibliografia (dobór, zasady zapisu - w tym różnice między zapisem anglosaskim a polskim, podział)
 indeksy (rodzaje, zasady)
 aneksy
 spis treści

 elementy redakcji technicznej o charakterze merytorycznym
 rozróżnienie poziomów (część, rozdział, podrozdział itd.) przez sposób zapisu
 wyróżnienia (cytaty)
 różne rodzaje tekstu/informacji wewnątrz tekstu podstawowego (np. rozwinięte noty biograficzne, dygresje/glosy/uzupełnienia głównego wątku
 żywa pagina
 inne (zakładki, kolor itp.)

Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o przesłanie danych niezbędnych do jej wystawienia.


Więcej informacji:
Grażyna Oblas (tel. 0 502 825 492).
FORMULARZ ZGŁOSZENIA (PDF)FORMULARZ ZGŁOSZENIA (PDF)
FORMULARZ ZGŁOSZENIA (RTF)FORMULARZ ZGŁOSZENIA (RTF)[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo