WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

04-02-2009
SZKOLENIE FRSD - KURS PRAWA PRASOWEGO


KURS PRAWA PRASOWEGO
Cel kursu: Szkolenie z zakresu prawa prasowego w praktyce. Charakterystyka funkcjonującego obecnie prawa prasowego z punktu widzenia dziennikarza oraz osób odpowiedzialnych za kontakty z dziennikarzami. Wprowadzenie do zagadnienia prawa prasowego – uwarunkowania prawne.

Termin: 28 marca 2009 (sobota)

Program:
  Prawo do autoryzacji, obowiązki dziennikarza wynikające z tego prawa
  1. Zakaz zniesławiania i znieważania, co oznacza, jak reagować w sytuacji naruszenia dobrego imienia, a także podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą)
  2. Krytyka i jej granice, co należy traktować jako działanie dozwolone, co zaś stanowi naruszenie prawa, jak reagować w takich sytuacjach, jakie przysługują środki prawne,
  3. Prywatność - jak rozumieć prawo do ochrony życia prywatnego, kiedy należy się liczyć z możliwością publikacji informacji z tej sfery pomimo braku przyzwolenia osoby, do której informacje się odnoszą
  4. Ochrona wizerunku i głosu, kiedy i jak "użyczać" wizerunku mediom, aspekty prawne i porady praktyczne,
  5. Granice legalności prowokacji dziennikarskiej, granice dozwolonych metod prowokacji
  6. Komunikowanie w sytuacji kryzysowej, aspekty prawne, wymogi etyczne i względy public relations, analiza kilku wybranych sytuacji kryzysowych w Polsce i na świecie
  7. Zakres prawa do informacji (w świetle Konstytucji RP, ustawy - prawo prasowe oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej). W tym:
  • pojęcie informacji publicznej,
  • prawo do informacji a obowiązek informowania,
  • zakres prawa do informacji od strony podmiotowej (podmioty zobligowane do udostępniania) i przedmiotowej (o czym podmiot musi informować),
  • zasady udostępniania informacji i powody odmowy (tzw. ograniczenia) i tu: pojęcie tajemnic chronionych prawem;
  • ścieżki dostępu do informacji;
  • konsekwencje wynikające z nieudzielania informacji.
  9. Wynikające z prawa prasowego zasady związane z publikacją materiału prasowego w tym: na ile udzielając informacji mamy wpływ na to jak zostanie ona np. skomentowana, etc.
  10. Sprostowania i odpowiedzi w wymiarze teoretycznym i praktycznym:
  • czym jest sprostowanie, a czym odpowiedź w konsekwencji kiedy piszemy jedno, a kiedy drugie oraz jak się zachować w sytuacji gdy materiał prasowy zawiera elementy dające podstawę do sporządzenia obu pism;
  • kiedy redaktor naczelny musi lub może odmówić zamieszczenia pism tego rodzaju i czego w związku z tym należy się wystrzegać przy ich opracowywaniu, aby uniknąć odmowy publikacji;
  • terminy i miejsce publikacji sprostowań oraz zasady z tym związane;
  • jakie konsekwencje przewiduje polskie prawo za nie zamieszczenie przez redaktora naczelnego nadesłanego sprostowania lub odpowiedzi.

Prowadzący:
Dr Maria Łoszewska-Ołowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW. Doktor nauk humanistycznych. Temat pracy doktorskiej Prasa drukowana a dobra osobiste i ich ochrona w prawie polskim. Adiunkt w Zakładzie Prawa Prasowego Instytutu Dziennikarstwa.
W latach 2003-2005 kierownik Magisterskich Uzupełniających Studiów Dziennikarskich prowadzonych w ośrodku zamiejscowym. Od października 2005 r. wicedyrektor ds. dydaktycznych w ID. Członek senackiej komisji dyscyplinarnej ds. studentów.
Zainteresowania badawcze: Prawne aspekty funkcjonowania mediów, w szczególności (mieszczące się w problematyce prawa prasowego) kwestie dozwolonej prawem krytyki, tajemnicy dziennikarskiej i pozostałe; problematyka ochrony dóbr osobistych (czci, wizerunku, prywatności) w kontekście działalności mediów; zagadnienie szeroko pojętej odpowiedzialność prawnej dziennikarza.

Najważniejsze publikacje
  Podstawy prawa dla dziennikarzy, podręcznik dla studentów, wydawnictwo Difin, Warszawa 2008;
  • Dobra osobiste w działalności dziennikarskiej - stań badań oraz obecność problematyki w programach kształcenia dziennikarzy, Studia nad mediami i komunikowaniem masowym. Prawo. język - tekst, red. Janina Fras, Toruń 2007,
  • Sfera życia prywatnego a działalność prasy na podstawie orzecznictwa sądów cywilnych, Studia Medioznawcze, nr 2 (7) z 2002 r., s. 56-69,
  • Krytyka jako okoliczność wyłączająca bezprawność zniesławienia prasowego, Studia Medioznawcze, nr 4 (5) z 2001 r., s. 65-74,
  • Naruszenie dobrego imienia w działalności dziennikarskiej czyli istota zniesławienia prasowego, Studia Medioznawcze, nr 3 (4) z 2001 r., s. 83-96.

dr Barbara Mąkosa-Stępkowska
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Od roku 1989 adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk prawnych (stopień doktora nauk prawnych uzyskała w Instytucie Nauk Prawnych PAN, w którym pracowała do czasu podjęcia pracy na Uniwersytecie Warszawskim). W Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi wykłady i seminaria z przedmiotów dotyczących zagadnień prawnych komunikowania (prawo prasowe i autorskie) i public relations (zagadnienia prawne i etyczne reklamy i public relations).
Jest też wieloletnim wykładowcą Podyplomowego Studium Public Relations w Szkole Głównej Handlowej, a także Podyplomowego Studium Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia z zagadnień prawnych i etycznych związanych z komunikowaniem. Przeprowadziła ponadto wiele szkoleń (także cyklicznych) z zakresu tej tematyki dla różnych instytucji państwowych (Sejm, Senat, sądy, prokuratura, policja, wojsko, ministerstwa) i prywatnych. W latach 1996 - 2006 była Dyrektorem Biura Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości i sprawowała funkcję Rzecznika Prasowego Ministra Sprawiedliwości. Ma również doświadczenie praktyczne w pracy typowo dziennikarskiej (między innymi jako sekretarz redakcji dwu czasopism prawniczych i wieloletni Redaktor Naczelny Studia Telewizji Osiedlowej „Ursynat").

Koszt warsztatów: 700 zł
Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc pod adresem e-mail: warsztaty@redakcja24.pl z dopiskiem "prawo prasowe".
Konto bankowe: Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego 73 1160 2202 0000 0000 3601 7724
Kurs odbędzie się w godzinach 10.00-14:30 oraz 15:30-20.00 w sali 51 Instytutu Dziennikarstwa UW (IV piętro, Warszawa, ul. Nowy Świat 69).

Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o przesłanie danych niezbędnych do jej wystawienia. Więcej informacji: Grażyna Oblas (tel. 0 502 825 492). Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu. Potwierdzenia wpłat proszę przesłać mailem na wyżej podany adres.FORMULARZ ZGŁOSZENIA (typ doc.)FORMULARZ ZGŁOSZENIA (typ doc.)
FORMULARZ ZGŁOSZENIA (typ pdf.)FORMULARZ ZGŁOSZENIA (typ pdf.)[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo