WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
16-07-2019
STUDIUM PTWK 2019
Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejne szkolenia organizowane w II półroczu 2019 roku:

KURS REDAKCJI MERYTORYCZNEJ >>>
KURS REDAKTORA PROWADZĄCEGO >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO >>>
KURS DTP/PREPRESS >>>
KURS REDAGOWANIA TEKSTÓW TŁUMACZONYCH >>>
KURS KOREKTY WYDAWNICZEJ >>>
KURS SKUTECZNEGO WYDAWCY >>>
KURS KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH >>>
KURS TŁUMACZENIA LITERACKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH >>>
20-11-2007
WARSZTAT REDAKTORA
WARSZTAT REDAKTORA to dział miesięcznika „Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, w którym na Państwa pytania odpowiadają fachowcy.

Czekamy na pytania: wydawca@go2.pl

Szkolenia
FORUM | SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO | WARSZTAT REDAKTORA | SZKOLENIA DLA STUDIÓW DTP i DRUKARŃ | PODYPLOMOWE STUDIA POLITYKI WYDAWNICZEJ i KSIĘGARSTWA UW | INNE  | PRAWO AUTORSKIE | SZKOLENIA PTWK  |

23-07-2008
WARSZTATY MEDIALNE


Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego przy współpracy Instytutu Dziennikarstwa UW zaprasza na Warsztaty Medialne.

Tytuł szkolenia: „Komunikowanie się i autoprezentacja. Teoria i praktyka efektywnej komunikacji publicznej”.


Termin szkolenia: 5 - 7 września 2008


Cel szkolenia:
 • Interaktywne szkolenie medialne adresowane jest do kadry kierowniczej różnych firm i instytucji publicznych. Celem treningu jest przygotowanie słuchaczy do wystąpień publicznych i współpracy z mediami, nabycie umiejętności dobrego prezentowania się w TV, radiu, prasie, poznanie najważniejszych uregulowań prawa prasowego.
 • Tematyka zajęć skupia się wokół zasad kontaktów z dziennikarzami, udzielania wywiadów, udziału w dyskusjach.
 • Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki związane między innymi z taktyką postępowania w sytuacjach kryzysowych. Zajęcia polegają na praktycznym poznaniu nowoczesnych reguł komunikowania się i lepszego kreowania publicznego wizerunku reprezentowanej Firmy.
 • W ramach zajęć wystąpienia są rejestrowane kamerą a następnie wspólnie analizowane.


Realizacja: Szkolenie składa się z zajęć teoretyczno – praktycznych oraz pokazów wideo.I. TEORIA I PRAKTYKA SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ
 • Definicja efektywnego komunikowania się
 • Przekaz werbalny, język ciała, ekspresja wypowiedzi
 • Prezentacja siebie i Firmy w trakcie spotkań publicznych
 • Co interesuje dziennikarzy?
 • Konferencje prasowe / organizacja, wystąpienia
 • Ćwiczenia przed kamerą – autoprezentacja pierwszy kontakt
  - prezentacja siebie i Firmy przed dużym audytorium
  - szybki wywiad TV – odpowiedzi na trudne pytania
  - rozmowa z dziennikarzem w radiu lub TV
  - udział w konferencji prasowej


Wynik szkolenia: Każdy z uczestników dowie się:
 • jak prawidłowo używać technik komunikacji publicznej
 • jak najefektywniej komunikować się z dziennikarzami
 • jak najlepiej prezentować się w sytuacjach publicznych
 • jak prawidłowo przygotować i występować na konferencjach


Materiały towarzyszące:
 • przykładowe sytuacje komunikacji publicznej zarejestrowane z różnych programów TV do wspólnej analizy
 • płyta CD dla każdego uczestnika szkolenia z jego własnymi ćwiczeniami do samoanalizy (w ciągu 7 dni po szkoleniu otrzymuje ją organizator)W zależności od terminu szkolenia zajęcia prowadzą m.in.:

Andrzej Zaporowski: reżyser TV, dziennikarz, specjalista i koordynator projektów PR i konferencji medialnych, doradca do spraw sytuacji kryzysowych. Autor i współautor takich programów telewizyjnych jak : Listy o gospodarce, Studio 2, Turnieje Miast, Forum , „Wielki – mały biznes” , autor wielu filmów reklamowych i promocyjnych, wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim, odpowiedzialny za specjalizację telewizyjną oraz P.R.

Iwona Kubicz: dziennikarka i prezenterka telewizyjna, specjalistka projektów medialnych, wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa UW, dyplomowany negocjator, trener w zakresie komunikacji Społecznej.

Grzegorz Kozak: dziennikarz telewizyjny, wydawca programów Infomacyjnych (obecnie Polsat - WYDARZENIA), wielokrotny uczestnik szkoleń medialnych, wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa UW

Ewa Michalska: dziennikarka, twórca wielu programów telewizyjnych, rzecznik prasowy EFL, Gettin, odpowiedzialna za PR w Wyższej Szkole Handlu i Prawa.

Katarzyna Dowbor: dziennikarka i prezenterka telewizyjna,
Specjalistka projektów medialnych, wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa UW

Małgorzata Tytus: dziennikarka telewizyjna, autorka wielu reportaży, wydawca Kuriera Warszawskiego, rzecznik prasowy w
Ministerstwie Oświaty, wykładowca w Instytucie DziennikarstwaII. KOMUNIKOWANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Cel szkolenia: Przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności rozpoznawania kryzysu, zarządzania nim, likwidacji jego skutków.

Wymiar szkolenia: 6 godzin lekcyjnych – dr Andrzej Świątecki.


Forma zajęć: Wykład interaktywny i ćwiczenia praktyczne.


Tematyka zajęć:
  1. Kryzys – rodzaje, formy przejawy, intensywność, zasięg, aktorzy
  zdarzeń kryzysowych.
  2. Rola informacji w sytuacjach kryzysowych.
  3. Kultura organizacyjna firmy a sytuacja kryzysowa
  4. Styl zarządzania firmą z sytuacja kryzysową
  5. Rola PR w łagodzeniu sytuacji kryzysowych.
  6. Media relations w sytuacjach kryzysowych.
  7. Warsztat komunikacyjny frontmana sytuacji kryzysowych.
  8. Analiza wybranego studium przypadku sytuacji kryzysowej – opracowanie programu ulepszonego (alternatywnego)


Dr Andrzej Świątecki: absolwent Instytutu Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej, z Uniwersytetem Warszawskim związany od 20 lat. Zainteresowania badawcze: systemy komunikowania w marketingu. Prowadzi wykłady akademickie z przedmiotów: „Budowa marki”, Promocja sprzedaży”, Zintegrowane komunikowanie marketingowe”. Autor kilku książek, m.in. „Zintegrowane komunikowanie marketingowe. Próba ujęcia systemowego.”, „Nowy incentive w Polsce”.III. PRAWO W PUBLIC RELATIONS – PRAKTYCZNE ASPEKTY PRAWA PRASOWEGO


Czas trwania szkolenia: 4 godzin lekcyjnych - dr Maria Łoszewka-Ołowska

Cele szkolenia:
  Uzyskanie i utrwalenie wiedzy z zakresu:
  - Zasad udzielania informacji o firmie
  - Tajemnic ustawowo chronionych
  - Szeroko rozumianej problematyki ochrony dóbr osobistych (dobrego imienia, godności, wizerunku, głosu i prywatności) w tym: zakazu zniesławiania i znieważania
  - Granic dozwolonej krytyki prasowej oraz sposobów reakcji na niezgodne z prawem działania dziennikarzy
  - Sprostowań i odpowiedzi – istoty tych instytucji, zasad zamieszczania i konstruowania materiałów tego rodzaju oraz możliwych w tym zakresie roszczeń
  - Prawa do autoryzacji wypowiedzi i wywiadu
  Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:
  - Konstruowania sprostowań i odpowiedzi zgodnie z wymogami ustawy prawo prasowe
  - Udzielania informacji o firmie w ramach wyznaczonych w tym zakresie obowiązków
  - Odróżniania zachowań niosących za sobą naruszenie dóbr osobistych od tych, które mieszczą się w granicach dozwolenia
  - Właściwego reagowania na krytykę prasową
  - Wpływu na kształt publikacji o osobie i firmie
  - Najczęściej popełnianych błędów dziennikarskich i sposobu reagowania na nie.


Proponowane zagadnienia:
  1. Zakres prawa do informacji (w świetle Konstytucji RP, ustawy – prawo prasowe oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej).W tym :
  - pojęcie informacji publicznej,
  - prawo do informacji a obowiązek informowania,
  - zakres prawa do informacji od strony podmiotowej (podmioty zobligowane do udostępniania) i przedmiotowej (o czym podmiot musi informować),
  - zasady udostępniania informacji i powody odmowy (tzw. ograniczenia) i tu: pojęcie tajemnic chronionych prawem;
  - ścieżki dostępu do informacji;
  - konsekwencje wynikające z nieudzielania informacji.

  2. Wynikające z prawa prasowego zasady związane z publikacją materiału prasowego w tym: na ile udzielając informacji mamy wpływ na to jak zostanie ona np. skomentowana, etc.

  3. Autoryzacja wypowiedzi i wywiadu.

  4. Sprostowania i odpowiedzi:
  - czym jest sprostowanie, a czym odpowiedź w konsekwencji kiedy piszemy jedno, a kiedy drugie oraz jak się zachować w sytuacji gdy materiał prasowy zawiera elementy dające podstawę do sporządzenia obu pism;
  - kiedy redaktor naczelny musi lub może odmówić zamieszczenia pism tego rodzaju i czego w związku z tym należy się wystrzegać przy ich opracowywaniu, aby uniknąć odmowy publikacji;
  - terminy i miejsce publikacji sprostowań oraz zasady z tym związane;
  - jakie konsekwencje przewiduje polskie prawo za nie zamieszczenie przez redaktora naczelnego nadesłanego sprostowania lub odpowiedzi.

  5. Ochrona dóbr osobistych ze szczególnym uwzględnieniem prawa do dobrego imienia, godności, prywatności, wizerunku i głosu. W tym:
  - na czym polega naruszenie wymienionych dóbr;
  - kiedy mimo generalnego zakazu ich naruszania prawo ewentualnie dopuszcza ingerencję i nie traktuje jej jako bezprawnej;
  - jak reagować na naruszenia i jakie konsekwencje w świetle prawa grożą sprawcy, zarówno gdy chodzi o prawo karne jak i cywilne;

  6. Prawo do krytyki prasowej
  - granice jej legalności
  - zakaz zniesławiania i znieważania
  - zakaz tłumienia krytyki
  - odpowiedź na przekazaną krytykę prasową jako obowiązek nałożony m.in. na Sejm RP art. 6 ust. 2 pr.pr. i zasady związane z jej publikacją, jak się zachować w związku z publikacją materiału krytycznego


Dr Maria Łoszewska-Ołowska: Wykładowca Instytutu Dziennikarstwa UW, od października 2005 r. wicedyrektor ds. dydaktycznych w ID. Zainteresowania badawcze: Prawne aspekty funkcjonowania mediów, w szczególności (mieszczące się w problematyce prawa prasowego) kwestie dozwolonej prawem krytyki, tajemnicy dziennikarskiej i pozostałe; problematyka ochrony dóbr osobistych (czci, wizerunku, prywatności) w kontekście działalności mediów; zagadnienie szeroko pojętej odpowiedzialności prawnej dziennikarza. Autorka podręcznika "Podstawy prawa dla dziennikarzy".


Czas trwania szkolenia: 3 dni – 5 – 6 – 7 września 2008.

Koszt warsztatów: 1500 zł.


Zgłoszenia przyjmujemy: do 8 września 2008 roku. Formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie) prosimy przesłać pod adresem e-mail: warsztaty@redakcja24.pl.

Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe: Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego 731160 2202 0000 0000 3601 7724. Potwierdzenia wpłat proszę przesłać mailem.

Warsztaty kończą się uzyskaniem certyfikatu.

Więcej informacji:
tel.: (22) 55 20 293,
502 825 492
www.szkolnictwo-dziennikarskie.pl


HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

Prawo w public relations
– 5 września: 17 – 20:30 (z przerwą kawową)
Zajęcia odbywają się w Instytucie Dziennikarstwa UW, ul. Nowy Świat 69, pokój 51.

Teoria i praktyka skutecznej komunikacji publicznej
- 6 września: 9:00 – 18:00 (przerwa na lunch i kawę)
Zajęcia odbywają się w Studiu Telewizyjnym Instytutu Dziennikarstwa UW, ul. Bednarska

Komunikowanie w sytuacjach kryzysowych
– 7 września: 9:30 – 15:00 (dwie przerwy kawowe)

Zajęcia odbywają się w Instytucie Dziennikarstwa UW, ul. Nowy Świat 69, pokój 51
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (typ doc.)FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (typ doc.)
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (typ pdf.)FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (typ pdf.)[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo