WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
01-01-2005
POLIGRAFIA - WYKAZ FIRM
DRUKARNIE CYFROWE (DZIEŁOWE)"
DRUKARNIE DZIEŁOWE
STUDIA GRAFICZNE
FIRMY ZAOPATRZENIA MATERIAŁOWEGO
Technika
LUDZIE POLIGRAFII | E-RYNEK | PRACA | DRUK CYFROWY | DRUKARNIE AKCYDENSOWE | RÓŻNE | FOTOGRAFIA | ORGANIZACJE BRANŻOWE | RANKING DRUKARŃ DZIEŁOWYCH | MATERIAŁY POLIGRAFICZNE | DOFINANSOWANIA | PODSTAWY POLIGRAFII | KADRY | TECHNIKA | DRUKARNIE PRASOWE | STUDIA GRAFICZNE | TECHNIKA BIUROWA | DRUKARNIE DZIEŁOWE | INWESTYCJE | SZKOLENIA | TARGI | PAPIER | KONKURSY |

RANKING DRUKARŃ 2017/2018 | RANKING DRUKARŃ 2016/2017  | RANKING DRUKARŃ 2015/2016  | RANKING DRUKARŃ 2014/2015  | RANKING DRUKARŃ 2013/2014  | RANKING DRUKARŃ 2012/2013  | RANKING DRUKARŃ 2011/2012 | RANKING DRUKARŃ 2010/2011 | RANKING DRUKARŃ 2009/2010 | RANKING DRUKARŃ 2008/2009 | RANKING DRUKARŃ 2003 | RANKING DRUKARŃ 2004 | RANKING DRUKARŃ 2005 | RANKING DRUKARŃ 2007/2008 | RANKING DRUKARŃ 2006/2007 |

06-11-2017
XVI RANKING POLSKICH DRUKARŃ DZIEŁOWYCH ROZSTRZYGNIĘTY


Podajemy wyniki tegorocznego Rankingu Polskich Drukarń Dziełowych organizowanego przez PTWK, Sekcję Poligrafów SIMP i magazyn „Wydawca”.


ZASADY WYBORU
Podobnie jak w latach poprzednich ranking przebiega w dwu etapach:
1. „WYDAWCY WYBIERAJĄ DRUKARNIE”
2. DRUKARNIA DZIEŁOWA ROKU

W pierwszej części to wydawcy oceniają współpracujące z nimi zakłady poligraficzne. Brane są pod uwagę trzy kategorie: jakość produkcji, terminowość wykonywania zleceń oraz komunikatywność, czyli przepływ informacji między wydawcą a drukarnią. Skala ocen ‒ 1-6. Drukarnia, która uzyska największą ocenę średnią – wygrywa.
W drugiej części rankingu brane są pod uwagę parametry rozwoju drukarń: ocena produkcji w stosunku do roku poprzedniego, wydajność pracy, wielkość inwestycji, zatrudnienie itd. Podane przez zakłady wskaźniki przeliczone są na skalę 1-6 (w przypadku obniżenia wskaźnika drukarnia otrzymuje najniższą ocenę – 1) i sumowane z uzyskanymi w części pierwszej rankingu. W ten sposób obiektywnie wybieramy NAJLEPSZĄ DRUKARNIĘ DZIEŁOWĄ. Oczywiście, w drugiej części rankingu biorą udział wyłącznie te zakłady, które chcą przysłać informacje o sobie.

Rozstrzygnięcie rankingu oraz wręczenie dyplomów od lat odbywa się pierwszego dnia Targów Książki w Krakowie. W tym roku 26 października.

W tym roku po raz drugi zwycięzca Rankingu otrzymał nagrodę - łódzka firma SCORPIO wręczył certyfikat uprawniający do bezpłatnego „zakupu” oferowanych przez siebie materiałów offsetowych na kwotę 3 tys.zł.

Organizatorami rankingu są Sekcja Poligrafów SIMP, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, magazyn „Wydawca”. Patronem medialnymi Rankingu od lat jest miesięcznik „Poligrafika”.


RANKING „WYDAWCY WYBIERAJĄ DRUKARNIE”

Podobnie jak w latach wcześniejszych oceniliśmy zakłady, na które wpłynęło minimum 5 zgłoszeń. Nie podajemy wyników drukarń, na które wpłynęło tylko jedno zgłoszenie. Ograniczamy się wyłącznie do wymienienia nazwy zakładu.

Przypominamy wyniki pierwszej części Rankingu pt. „Wydawcy Wybierają Drukarnie”.
Trzecie miejsce, z wysoką oceną 5,80, zajęła Drukarnia POZKAL z Inowrocławia. Wspólnie z drukarnią ABEDIK zakład ten otrzymał najwyższą ocenę w kategorii „Komunikatywność” ‒ 5,83 (zdecydowana poprawa w stosunku do lat ubiegłych: 5,14 w 2015, 5,73 w roku ubiegłym), wysoko drukarnię ocenili też wydawcy w pozostałych kategoriach: „Jakość produkcji” ‒ 5,75 (w latach poprzednich 5,13 i 5,85) i „Terminowość realizacji zleceń” ‒ 5,83 (5,0 i 5,74).
Drugie miejsce, z oceną 5,85, zajęła drukarnia OPOLOGRAF S.A. Zakład ten otrzymał najwyższą ocenę w kategorii „Terminowość...” ‒ 5,91 i wysokie w pozostałych ‒ po 5,82. W przypadku tego zakładu wydawcy coraz lepiej oceniają jakość produkcji. W ciągu ostatnich trzech lat widać wyraźny jej wzrost: 5,11, 5,71, 5,82. To samo dotyczy terminowości realizacji zleceń:5,06, 5,83, 5,91. W przypadku komunikatywności niewielki spadek w stosunku do roku ubiegłego (5, 12, 5,88, 5,82).
Do pierwszej trójki, i to od razu na miejsce pierwsze, wrócił poznański ABEDIK. Oceny uzyskane w poszczególnych kategoriach (5,91, 5,87, 5,83) pozwoliły uzyskać drukarni najwyższą średnią – 5,87. Warto zaznaczyć, że przy podobnej jak w roku ubiegłym ilości zgłoszeń ABEDIK uzyskał zdecydowanie lepsze wyniki (5,83, 5,62, 5,55; średnia 5,67). Gratulujemy powrotu do ścisłej czołówki.

Po raz czwarty wybraliśmy najlepszą dziełową drukarnię cyfrową. Jednak, mimo ubiegłorocznej zapowiedzi, wskazaliśmy wyłącznie na jeden zakład – otrzymaliśmy zbyt mało ocen od wydawców.
W tym roku to zaszczytne miejsce, z oceną 5,80, zajął inowrocławski TOTEM.COM.PL – gratulujemy.

Z innych drukarń warto odnotować zdecydowaną poprawę oceny Toruńskich Zakładów Graficznych „Zapolex” (5,03 w ub.r. ‒ 5,50 w bieżącym). Od trzech lat na tym samym poziomie wydawcy oceniają krakowską Drukarnię Wydawniczą ‒ 5,67.DRUKARNIA DZIEŁOWA 2016/2017

Do drugiej części Rankingu i wyboru Drukarni Dziełowej Roku 2016/2017 przeszło 13 firm. Informacje o wynikach otrzymaliśmy od dziewięciu z nich ‒ dziękujemy. W tym roku informacji o swych wynikach gospodarczych znów nie nadesłał OPOLGRAF, a szkoda, bo wyniki pierwszej części naszego Rankingu wskazują, że znalazłby się w ścisłej czołówce. W tabeli wyników rankingu znów pojawił się poznański ABEDIK.
Wyniki tegorocznego rankingu napawają optymizmem. O tym optymiźmie piszemy od lat, co pokazuje, że w naszej branży dzieje się całkiem dobrze. W 2013 roku w ocenianych zakładach produkcja wzrosła w stosunku do 2012 roku o około 3%, w 2014 roku - o około 6%, w 2015 o 3,4%, w 2016 o kolejne 2,8%. Prawie wszystkie zakłady (oprócz tym razem Drukarni Pozkal - spadek o około 5 % i Zapoleksu - około 2%) wykazały zwiększenie sprzedaży. Czyli mamy stały wzrost.
Największy wzrost produkcji odnotował poznański ABEDIK (aż o prawie 15%) oraz Drukarnia Skleniarz (ponad 11%). Nasze ubiegłoroczne obawy, że ten krakowski zakład dochodzi do maksymum swych możliwości okazały się płonne. Natomiast zakłady Waldemara Lipki w tym roku wymieniły się miejscami pod względem wzrostu produkcji - o niecały pół procent lepsze są Białostockie Zakłady Graficzne. Niepokoi natomiast spadek produkcji w Pozkalu i minimalny w Zapoleksie. W tym drugim przypadku informacje otrzymaliśmy dopiero drugi raz, trudno więc tu coś więcej powiedzieć.
Porównanie produkcji w rodzajach opraw nie wykazuje jakiś istotnych zmian w tendencji zainteresowań wydawców.
Po raz kolejny nieznacznie wzrósł udział eksportu w ogólnej produkcji drukarń.Żadna z ocenianych drukarń nie odnotowała w tym zakresie spadku. Wzrostem aż o 5% wykazały się Białostockie Zakłady Graficzne, mniejszym (2%) - Skleniarz i OZGRAF. Drukarni z Olsztyna jeszcze jednak daleka droga do rekordowego roku 2013 z prawie 50-procentowym udziałem eksportu.
Pod względem wydajności produkcji wystarczyło, że informacje do rankingu podał ABEDIK, a natychmiast zajął pod tym względem pierwsze miejsce (w 2016 roku 0,43 mln zł na osobę; to kilkakrotny wzrost w stosunku do roku 2005 roku - 0,12 mln zł).

A który zakład został DRUKARNIĄ DZIEŁOWĄ ROKU 2015/2016? Z ogromną przyjemnością informujemy, że po trzyletniej przerwie na to miejsce wraca ABEDIK S.A. z Poznania - gratulujemy. ABEDIK otrzymał wysoką notę od wydawców, ma też najlepsze wyniki pod wględem wydajności w przeliczeniu na jednego pracownika i wzrostu obrotów.

Drugie miejsce przypadło Drukarni Wydawniczej im. W.L. Anczyca S.A. Jest to miła niespodzianka; zakład ten od wielu lat nie mógł przebić się do ścisłej trójki. W tym roku uzyskał swoją stałą od lat ocenę od wydawców - 5,67, do tego najwyższa ocena za inwestycje, średnia za wzrost produkcji. W sumie drugie miejsce w ocenie wskaźników drukarń i takie same w całym rankingu.

Trzecie miejsce zajęły Białostockie Zakłady Graficzne S.A. To gorzej niż w ostatnich dwu latach, ale i tak na podium.

Wszystkim laureatom gratulujemy.

(info ap, na zdjęciu (od lewej): prezes BZGraf S.A. Antonina Kuchlewska, prezes DW im. W.L. Anczyca Andrzej Janicki, szefostwo Drukarni ABEDIK - Artur Balicki i Małgorzata Miśkiewicz)


Ranking 2016/2017Ranking 2016/2017[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo