WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
01-01-2005
POLIGRAFIA - WYKAZ FIRM
DRUKARNIE CYFROWE (DZIEŁOWE)"
DRUKARNIE DZIEŁOWE
STUDIA GRAFICZNE
FIRMY ZAOPATRZENIA MATERIAŁOWEGO
Technika
LUDZIE POLIGRAFII | E-RYNEK | PRACA | DRUK CYFROWY | DRUKARNIE AKCYDENSOWE | RÓŻNE | FOTOGRAFIA | ORGANIZACJE BRANŻOWE | RANKING DRUKARŃ DZIEŁOWYCH | MATERIAŁY POLIGRAFICZNE | DOFINANSOWANIA | PODSTAWY POLIGRAFII | KADRY | TECHNIKA | DRUKARNIE PRASOWE | STUDIA GRAFICZNE | TECHNIKA BIUROWA | DRUKARNIE DZIEŁOWE | INWESTYCJE | SZKOLENIA | TARGI | PAPIER | KONKURSY |

01-01-2005
DRUK OFFSETOWY cz. I
Schemat budowy maszyny offsetowej

Druk offsetowy jest najbardziej popularną obecnie techniką druku. Warto więc dokładnie poznać jej tajniki

Proces wywoływania i zabezpieczania gumą offsetowej formy drukowej kończy etap tworzenia kopii offsetowej. Płyta jest jeszcze poddawana zabiegom „kosmetycznym” polegającym np. na usuwaniu zbędnych elementów drukujących powstałych w procesie kopiowania (fragmentów kurzu itp.). Po wywołaniu można już w zasadzie przystąpić do druku - poprzednie procesy technologiczne nadały płycie zróżnicowaną hydrofilowość, tak że na jej powierzchni nastąpi rozgraniczenie fazy farby i roztworu nawilżającego.

Zanim jednak powiemy sobie, w jaki sposób się to odbywa, przyjrzyjmy się budowie i zasadom działania maszyny drukującej.

Podstawową jednostką każdej offsetowej maszyny drukującej są trzy cylindry: formowy, na który zakładana jest forma drukowa, pośredni zwany również gumowym i dociskowy nazywany też drukującym (rys). Do cylindra formowego przylegają bezpośrednio układy nadające na formę drukową farbę i roztwór nawilżający. Taki układ wałków i cylindrów to zespół drukujący - jego funkcjonowaniu poświęcony będzie ten artykuł.

Układ zapewniający przekazywanie farby na formę drukową to układ farbowy maszyny. Rozpoczyna się on kałamarzem farbowym, z którego farba pobierana jest przez pierwszy wałek układu zwany duktorem. Kałamarz farbowy zakończony jest tzw. nożem kałamarza. Pomiędzy nim a duktorem tworzy się szczelina, której wielkość można regulować selektywnie, w wybranych strefach duktora. Wielkość szczeliny uzyskuje się przez słabsze lub silniejsze dociśnięcie noża kałamarza do powierzchni duktora farbowego w jego określonych strefach. Duktor wykonuje ruch obrotowy przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Poruszając się w ten sposób pobiera z kałamarza większą ilość farby w strefie, gdzie szczelina jest szersza, a mniejszą tam, gdzie jest ona węższa. Regulacja ta jest konieczna, ponieważ również na odbitce występują obszary wymagające nadania większej lub mniejszej ilości farby.

Nóż kałamarza dociska się do krawędzi duktora za pomocą śrub, których dokręcanie powoduje zwiększenie docisku, a tym samym zmniejszenie ilości pobieranej przez duktor farby. W zależności od drukowanego obrazu na farbę obsługa maszyny odpowiednio zwiększa lub zmniejsza szczelinę pomiędzy duktorem a nożem kałamarza.

We współczesnych maszynach drukujących występuje również nieco inna konstrukcja kałamarza. Nóż kałamarza dociskany jest do duktora mechanicznie, za pomocą elektronicznie sterowanych z pulpitu maszyny elementów. Zasada sterowania ilością farby pobieranej przez duktor jest taka sama, choć budowa mechanizmów regulujących wielkość szczeliny jest inna.

Duktor obraca się skokowo, tzn. porusza się o pewien kąt. Wielkość skoku jest regulowana. Im większy kąt obrotu duktora, tym większa ilość pobieranej przez niego farby. W przeciwieństwie do regulacji strefowej, zmiana kąta obrotu duktora dotyczy całej jego szerokości. Powoduje to, że zwiększenie ilości przekazywanej farby znajduje odzwierciedlenie na całej odbitce, nie w wybranym sektorze.


[ciąg dalszy artykułu]

[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo