WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
10-07-2019
DRUKARZE O POTRZEBIE ZMIANY MINISTERSTWA ODPOWIEDZIALNEGO ZA POLIGRAFIĘ - PODPISZ PETYCJĘ!
Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,
My, przedstawiciele polskiego przemysłu poligraficznego oraz opakowań z nadrukiem, zwracamy się z prośbą o zmianę podległości naszej branży Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Ministra Przedsiębiorczości i Technologii lub Ministra Inwestycji i Rozwoju.
[ więcej... ]
20-11-2018
ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH W WARSZAWIE ZATRUDNI
Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie zatrudni od 1.09.2019 r. w pełnym wymiarze godzin
[ więcej... ]
18-06-2018
STAN CZYTELNICTWA W POLSCE - RAPORT BIBLIOTEKI NARODOWEJ
Biblioteka Narodowa podała wyniki kolejnego badania czytelnictwa w Polsce. Badania przeprowadzono na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 3185 respondentów w wieku co najmniej 15 lat. Z respondentami rozmawiano między 18 listopada a 7 grudnia 2017 roku.
[ więcej... ]
01-09-2009
KSIĄŻKA SZUKA WYDAWCY
Od redakcji: „Książka szuka wydawcy" to branżowy dział, który ma pomóc wydawcom w ich bieżącej pracy. Zachęcamy potencjalnych autorów do zgłaszania swych propozycji. Z góry jednak uprzedzamy, że zamieszczać będziemy wyłącznie propozycje naszym zdaniem wartościowe i godne uwagi kolegów-wydawców.

Najnowsze zgłoszenie: Miecz czy sztylet. Gra z topiką rycerską w dramatach i rapsodach baśniowo-historycznych Juliusz Słowackiego Aneta Cierechowicz >>
Bohater krainy kruków Aneta Cierechowicz >>>
04-01-2008
PRACA W WYDAWNICTWACH i POLIGRAFII
Zachęcamy Państwa do informowania nas o poszukiwanych pracownikach, autorach, a osoby poszukujące pracę do zgłaszania swych ofert (sprawdź warunki przyjmowania zgłoszeń).


NAJNOWSZE ZGŁOSZENIA:
DAM PRACĘ

- Biuro tłumaczeń APLOQ SA poszukuje korektora >>>
- Wydawnictwo Promic zatrudni >>>
- Wydawnictwo Regis poszukuje ilustratora >>>

- Wydawnictwo chrześcijańskie z Warszawy (Kabaty) poszukuje specjalisty na stanowisko „marketing i handel księgarsko-hurtowy” >>>

- Wydawnictwo chrześcijańskie poszukuje pracownika do działu mediów społecznościowych >>>

- Zespół Szkół Poligraficznych w Warszawie zatrudni >>>

- Wydawnictwo Promic zatrudni >>>


SZUKAM PRACY:
- Pisarka, korektorka, tłumaczka (Marlena Nyszko) więcej
- Redakcja, korekta, skład tekstu (Beata Kostrzewska) (więcej)
- Redaktorka i korektorka (Joanna Rączkowiak) (więcej)
- Tłumaczka: j. hiszpański i j. portugalski (Katarzyna Ulma-Lechner) (więcej)
- Researcher (Mirela Tomczyk) (więcej)

04-01-2008
INFORMACJE DLA WYDAWCÓW
Informacyjny dział zawierając ceny na usługi, drobne informacje dot. np. poszukiwanych autorów, ilustracji, właścicieli praw autorskich itp.
[ więcej... ]
03-01-2008
OGŁOSZENIA DROBNE
W tym dziale zamieszczamy drobne ogłoszenia wydawców dot. np. poszukiwania autorów, ilustracji, właścicieli praw autorskich itp.
UWAGA: koszt zamieszczenia ogłoszenia (przez jeden rok) - 30,00 zł + 23% VAT (dla prenumeratorów „Wydawcy” - bezpłatnie).
Zgłoszenia: wydawca@go2.pl

Najnowsze ogłoszenie:


Uwaga - Autorów piszących publikacje z zakresu literaturu faktu, kryminału, sensacji, fantasy, jak również poezję prosimy o przesyłanie nam swoich propozycji:
adres e-mail: office@favoryta.com

Serdecznie zapraszamy, odpowiemy na każdy list składając propozycję.

01-01-2006
LUDZIE POLSKIEJ KSIĄŻKI
01-01-2005
RYNEK WYDAWNICZY - WYKAZ FIRM
ORGANIZACJE BRANŻOWE
SZKOLENIA
WYDAWNICTWA
Rynek Wydawniczy
KSIĄŻKA SZUKA WYDAWCY  | AUDIOBOOKI | OGŁOSZENIA DROBNE | BIBLIOFILSTWO | DOTACJE | RYNEK WYDAWNICZY ZA GRANICĄ | CZASOPISMA | RYNEK PUBLIKACJI ELEKTRONICZNYCH | WYDAWNICTWA | RÓŻNE | PRACA | RYNEK WYDAWNICZY | ORGANIZACJE BRANŻOWE | KADRY | LUDZIE KSIĄŻKI |

LUDZIE POLSKIEJ KSIĄŻKI (BIOGRAMY) | RÓŻNE | POSTACI | WYWIADY | KĄCIK PAMIĘCI |

02-02-2015
MICHAŁ JAGIEŁŁO (1941-2016) [LPK ,,WYDAWCA" 5.2000 - BIOGRAM]


W latach 1988-2006 dyrektor Biblioteki Narodowej; pisarz i publicysta; uг. 23 VIII 1941, Janikowice k. Kгakowa, zm. 1 I 2016, Zakopane. Studia: filologia polska па UJ 1959-64, mgг filologii polskiej. Ргаса, kariera zawodowa i publiczna: pгacownik Góгskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR) od 1964, zastępca naczel­nika 1966-68, naczelnik Gгupy Tatгzańskiej GOPR 1972-74, uczestniczył w ponad 250 akcjach гatunkowych; nauczyciel języka polskiego w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopa­пеm 1969-70, adiunkt w dziale агсhiwаlпо-bibIiоtеczпуm Muzeum Tatгzańskiego 1969-72; współpгacownik pism «Таternik» i «Wieгchy» od 1966 (гecenzje książek о tematyce góгskiej, aгtykuły poświęcone tateгnictwu i гatownictwu góгskiemu); zajmował się też pгacami edytoгskimi i гedakcyjnymi, m.in. Wojciech Bгzega Żywot górala poczciwego (opгacowanie z А. Micinską) 1969, Tatry w poezji i sztuce po/skiej (z J. Woźniakowskim) 1975, Listy о stylu zakopiańskim 1892-1912. Wokół Stanisława Witkiewicza (wstęp, komentaгze) 1979; członek dyгekcji PIW 1975-78, kieгownik działu гeklamy; w Telewizji Polskiej 1978-80, kieгownik Redakcji Filmów Współczesnych i гedaktoг naczelny Studia Faktu i Sensacji: гównolegle współpгaca z «Literaturą», «Polityką», «Kulturą», «Nowymi Кsiążkami» i in.; 1982-85 adiunkt w Instytucie Kultuгy pгzy Ministeгstwie Kultuгy i Sztuki; 1983-87 współpгacownik Kwartalnika Politycznego «Kгytyka» wydawanego poza сеzurą: 1985-89 czł. гedakcji «Pгzeglądu Powszechnego» (miesięcznik o.o. jezuitów); 1989-97 podsekгetaгz stanu w Ministeгstwie Kultuгy i Sztuki; 1998-2006 dyrektor Biblioteki Narodowej (tu m.in. wprowadził stale imprezy: Salon Wydawców, па któгym wydawcy ргеzentowali swój dorobek i zamierzenia oraz Salon Pisarzy); pisał m.in. do «Nowych Кsiążek», «Gazety Wyborczej», «Literatuгy», «Przeglądu Ро­wszechnego» i «Теаtru». Działalność społeczna i polityczna: 1959-64 działacz Związku Studen­tów Polskich (ZSP) i Polskiego Towaгzystwa Tuгystyczno-Krajoznawczego (РТТК), przewodniczący Zarządu Krakowskiego Koła Przewodników ро Tatrach i Beskidach; od 1961 czł. Klubu Wysokogór­skiego; 1966-1981 członek PZPR, 1974 członek. Komitetu Miejskiego w Zakopanem, XII 1980-XII 1981 zastęрса Кierownika Wydzialu Kultuгy Komitetu Centralnego PZPR; ро wprowadzeniu stanu wojennego wystąpił z PZPR; czł. Związku Literatów Polskich 1978-83, czł. Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (od 1989), wiceprezes Oddziału Warszawskiego. Publikacje: autor opracowań z historii literatuгy i historii idei, literatuгy faktu oraz opowiadań i powieści, w któгych częsta jest tematyka górska, со powiązane było z doświadczeniem autora, znanego alpinisty; opubIikowal kilkanaście książek, m.in. zbioгy opowiadan: Obsesja 1978, Trójkątna turnia 1996, Za granią grań 1998, Jawnie i skrycie 2000 а także powieści Bez oddechu 1981 i Studnia 1985; do literatuгy faktu związanej z probematyką górską należą: Wołanie w górach 1979, kolejne wyd. 2006 oraz Gałązka kosodrzewiny. Najdawniejsze wypadki tatrzańskie w piśmiennictwie polskim 1999; historii postaw i idei dotyczą ргасе: «Tygodnik Powszechny» i komunizm (1945-1953) 1988 (wydana poza cenzurą) oraz Trwałość i zmiana. Szkice о «Przeglądzie Powszechnym» 1884-1918 1993, а także Partnerstwo dla przyszłości. Szkice о polityce wschodniej i mniejszościach narodo­wych 1995, wyd. 2. poszeгzone 2000. Wydał pięć tomików wierszy, ostatni - Zszywanie - w ucieczce - w 2014 roku. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Oficerski Orderu Odгodzenia Polski, Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis", Zasłużony Działacz Kultuгy, Odznaka «Za zasługi dla Zakopanego», Złota Odznaka GOPR, Złota Odznaka РТТK, Order św. Marii Magdaleny (nadany przez Autokefaliczną Polską Cerkiew Prawosławną za opiekę nad zabytkami cerkiewnymi), litewski Order Кsięcia Giedymina IV Klasy, ukraiński Order «Za Zasługi» III stopnia, „Złotą Plakietką" MSZ Słowacji. Przez społeczność ratowników górskich wyróżniony tytułem Honorowego Członka TOPR.

(Вагbага Petrozolin-Skowrońska, aktualizacja A.P.)

[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo