WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
10-07-2019
DRUKARZE O POTRZEBIE ZMIANY MINISTERSTWA ODPOWIEDZIALNEGO ZA POLIGRAFIĘ - PODPISZ PETYCJĘ!
Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,
My, przedstawiciele polskiego przemysłu poligraficznego oraz opakowań z nadrukiem, zwracamy się z prośbą o zmianę podległości naszej branży Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Ministra Przedsiębiorczości i Technologii lub Ministra Inwestycji i Rozwoju.
[ więcej... ]
20-11-2018
ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH W WARSZAWIE ZATRUDNI
Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie zatrudni od 1.09.2019 r. w pełnym wymiarze godzin
[ więcej... ]
18-06-2018
STAN CZYTELNICTWA W POLSCE - RAPORT BIBLIOTEKI NARODOWEJ
Biblioteka Narodowa podała wyniki kolejnego badania czytelnictwa w Polsce. Badania przeprowadzono na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 3185 respondentów w wieku co najmniej 15 lat. Z respondentami rozmawiano między 18 listopada a 7 grudnia 2017 roku.
[ więcej... ]
01-09-2009
KSIĄŻKA SZUKA WYDAWCY
Od redakcji: „Książka szuka wydawcy" to branżowy dział, który ma pomóc wydawcom w ich bieżącej pracy. Zachęcamy potencjalnych autorów do zgłaszania swych propozycji. Z góry jednak uprzedzamy, że zamieszczać będziemy wyłącznie propozycje naszym zdaniem wartościowe i godne uwagi kolegów-wydawców.

Najnowsze zgłoszenie: Miecz czy sztylet. Gra z topiką rycerską w dramatach i rapsodach baśniowo-historycznych Juliusz Słowackiego Aneta Cierechowicz >>
Bohater krainy kruków Aneta Cierechowicz >>>
04-01-2008
PRACA W WYDAWNICTWACH i POLIGRAFII
Zachęcamy Państwa do informowania nas o poszukiwanych pracownikach, autorach, a osoby poszukujące pracę do zgłaszania swych ofert (sprawdź warunki przyjmowania zgłoszeń).


NAJNOWSZE ZGŁOSZENIA:
DAM PRACĘ

- Biuro tłumaczeń APLOQ SA poszukuje korektora >>>
- Wydawnictwo Promic zatrudni >>>
- Wydawnictwo Regis poszukuje ilustratora >>>

- Wydawnictwo chrześcijańskie z Warszawy (Kabaty) poszukuje specjalisty na stanowisko „marketing i handel księgarsko-hurtowy” >>>

- Wydawnictwo chrześcijańskie poszukuje pracownika do działu mediów społecznościowych >>>

- Zespół Szkół Poligraficznych w Warszawie zatrudni >>>

- Wydawnictwo Promic zatrudni >>>


SZUKAM PRACY:
- Pisarka, korektorka, tłumaczka (Marlena Nyszko) więcej
- Redakcja, korekta, skład tekstu (Beata Kostrzewska) (więcej)
- Redaktorka i korektorka (Joanna Rączkowiak) (więcej)
- Tłumaczka: j. hiszpański i j. portugalski (Katarzyna Ulma-Lechner) (więcej)
- Researcher (Mirela Tomczyk) (więcej)

04-01-2008
INFORMACJE DLA WYDAWCÓW
Informacyjny dział zawierając ceny na usługi, drobne informacje dot. np. poszukiwanych autorów, ilustracji, właścicieli praw autorskich itp.
[ więcej... ]
03-01-2008
OGŁOSZENIA DROBNE
W tym dziale zamieszczamy drobne ogłoszenia wydawców dot. np. poszukiwania autorów, ilustracji, właścicieli praw autorskich itp.
UWAGA: koszt zamieszczenia ogłoszenia (przez jeden rok) - 30,00 zł + 23% VAT (dla prenumeratorów „Wydawcy” - bezpłatnie).
Zgłoszenia: wydawca@go2.pl

Najnowsze ogłoszenie:


Uwaga - Autorów piszących publikacje z zakresu literaturu faktu, kryminału, sensacji, fantasy, jak również poezję prosimy o przesyłanie nam swoich propozycji:
adres e-mail: office@favoryta.com

Serdecznie zapraszamy, odpowiemy na każdy list składając propozycję.

01-01-2006
LUDZIE POLSKIEJ KSIĄŻKI
01-01-2005
RYNEK WYDAWNICZY - WYKAZ FIRM
ORGANIZACJE BRANŻOWE
SZKOLENIA
WYDAWNICTWA
Rynek Wydawniczy
KSIĄŻKA SZUKA WYDAWCY  | AUDIOBOOKI | OGŁOSZENIA DROBNE | BIBLIOFILSTWO | DOTACJE | RYNEK WYDAWNICZY ZA GRANICĄ | CZASOPISMA | RYNEK PUBLIKACJI ELEKTRONICZNYCH | WYDAWNICTWA | RÓŻNE | PRACA | RYNEK WYDAWNICZY | ORGANIZACJE BRANŻOWE | KADRY | LUDZIE KSIĄŻKI |

LUDZIE POLSKIEJ KSIĄŻKI (BIOGRAMY) | RÓŻNE | POSTACI | WYWIADY | KĄCIK PAMIĘCI |

01-01-2005
MAGDALENA ŚLUSARSKA
Magdalena ŚlusarskaPrezes Zarządu CHZ Ars Polona, nauczyciel akademicki, historyk kultury;

ur. 4 X 1956, Warszawa.

Studia: Wydział Historyczny na Uniwersytecie Warszawskim 1974-79, praca magisterska pt. „Elementy strategii i taktyki sejmowej w politycznej działalności Familii Czartoryskich w latach 1738-1762”; rozprawa doktorska pt. „Problematyka polityczno-społeczna w polskim kaznodziejstwie okolicznościowym w latach 1775-1795” obroniona 1992; dr nauk humanistycznych.; odbyła szereg staży zagranicznych, m.in. w Paryżu seminarium East-West nt. Literature -public - public opinion (1994; organizatorzy: International Society for Eigteenth-Century Studies i Voltaire Foundation), a także szkoleń dotyczących finansów i zamówień publicznych, kwestii związanych z Unią Europejską i in.

Praca, kariera zawodowa: 1980-89 pracowała na UW w Bibliotece Instytutu Historycznego i Bibliotece Głównej (opracowanie książek i czasopism, gromadzenie i udostępnianie zbiorów); 1989-99 w Pracowni Oświecenia Instytutu Badań Literackich PAN; 1999 w Rzymie na zaproszenie Consiglio Nazionale della Ricerche, prowadziła kwerendę archiwalną w Bibliotece Watykańskiej; otrzymała trzyletnie sENGINEndium Fondazione Giovanni Paolo II, Instituto Polacco di Cultura Cristiana w Rzymie, dla realizowania programu badawczego „Kościół - dwór - wieś. Przenikanie i pogranicza kultur w Wielkim Księstwie Litewskim w 2 poł. XVIII w.”; uczestniczyła też w grancie zbiorowym poświęconym geografii kultury literackiej w Polsce w dobie oświecenia; przygotowała rozprawę nt. Kultury literackiej Wilna w czasach stanisławowskich. Równolegle do pracy badawczej zajmowała się nauczaniem akademickim (gł.w Instytucie Historii i Instytucie Filologii Polskiej; zaproszona była też na zajęcia ze studentami Uniwersytetu Wileńskiego). 1993-2001 była zastępcą kierownika organizacyjnego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego działającej przy IBL PAN. W końcu 1999 objęła funkcję dyrektora Departamentu Książki i Czytelnictwa w Ministerstwie Kultury, którą sprawowała do listopada 2003; w tym czasie znacznie ograniczyła działalność dydaktyczną; do jej zadań należała promocją polskiej książki, literatury i języka w kraju i za granicą; współautorka programów promocji polskiej literatury; współpracowała w tym zakresie ze stowarzyszeniami i pismami literackimi, z Biblioteką Narodową i siecią bibliotek publicznych; brała udział w licznych konferencjach międzynarodowych i targach książki; reprezentowała Polskę w międzynarodowym programie unijnym MINERVA PLUS dotyczącym digitalizacji zbiorów bibliotecznych oraz przygotowywała w ramach negocjacji z Komisją Europejską materiały uzasadniające utrzymanie w Polsce do 2007 zerowej stawki podatku VAT na książki i czasopisma. W 2003 (XI) objęła funkcję prezesa zarządu CHZ ARS POLONA S.A. - firmy organizującej międzynarodowe i krajowe targi książki w Warszawie oraz prezentującej polskie książki na międzynarodowych targach na świecie. Kontynuuje prace nauczyciela akademickiego (na UW, na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Wyższej Warszawskiej Szkole Humanistycznej przy IBL PAN); przygotowuje rozprawę habilitacyjną o oświeceniu wileńskim. Publikacje: szereg rozpraw naukowych dotyczących okresu oświecenia w pismach naukowych i zbiorach prac; artykuły w prasie fachowej poświęcone współczesnej problematyce książki i czytelnictwa; książka Paweł Ksawery Brzostowski (Warszawa,DiG, 2000); w przygotowaniu Utwory zebrane Felicjana Wykowskiego - poety ze środowiska pijarów wileńskich (opublikowała jego biografię [w:] „Napis”, Seria V, 1999).

Praca społeczna: prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Arka” (od 1998), prezes Stowarzyszenia Promocji Polskiej Twórczości (od 2005); jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym (sekcja Societe Internationale d’Etude du Dix-huitieme siecle, z siedzibą w Paryżu).

Odznaczenia: otrzymała za prace historyczne dotyczące wkładu pijarów do kultury w Polsce Honorową Odznakę Pijarów - kopię medalu z czasów Stanisławowskich Sapere Auso (1992).
(Barbara Petrozolin-Skowrońska)

[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo