WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
10-07-2019
DRUKARZE O POTRZEBIE ZMIANY MINISTERSTWA ODPOWIEDZIALNEGO ZA POLIGRAFIĘ - PODPISZ PETYCJĘ!
Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,
My, przedstawiciele polskiego przemysłu poligraficznego oraz opakowań z nadrukiem, zwracamy się z prośbą o zmianę podległości naszej branży Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Ministra Przedsiębiorczości i Technologii lub Ministra Inwestycji i Rozwoju.
[ więcej... ]
20-11-2018
ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH W WARSZAWIE ZATRUDNI
Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie zatrudni od 1.09.2019 r. w pełnym wymiarze godzin
[ więcej... ]
18-06-2018
STAN CZYTELNICTWA W POLSCE - RAPORT BIBLIOTEKI NARODOWEJ
Biblioteka Narodowa podała wyniki kolejnego badania czytelnictwa w Polsce. Badania przeprowadzono na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 3185 respondentów w wieku co najmniej 15 lat. Z respondentami rozmawiano między 18 listopada a 7 grudnia 2017 roku.
[ więcej... ]
01-09-2009
KSIĄŻKA SZUKA WYDAWCY
Od redakcji: „Książka szuka wydawcy" to branżowy dział, który ma pomóc wydawcom w ich bieżącej pracy. Zachęcamy potencjalnych autorów do zgłaszania swych propozycji. Z góry jednak uprzedzamy, że zamieszczać będziemy wyłącznie propozycje naszym zdaniem wartościowe i godne uwagi kolegów-wydawców.

Najnowsze zgłoszenie: Miecz czy sztylet. Gra z topiką rycerską w dramatach i rapsodach baśniowo-historycznych Juliusz Słowackiego Aneta Cierechowicz >>
Bohater krainy kruków Aneta Cierechowicz >>>
04-01-2008
PRACA W WYDAWNICTWACH i POLIGRAFII
Zachęcamy Państwa do informowania nas o poszukiwanych pracownikach, autorach, a osoby poszukujące pracę do zgłaszania swych ofert (sprawdź warunki przyjmowania zgłoszeń).


NAJNOWSZE ZGŁOSZENIA:
DAM PRACĘ

- Biuro tłumaczeń APLOQ SA poszukuje korektora >>>
- Wydawnictwo Promic zatrudni >>>
- Wydawnictwo Regis poszukuje ilustratora >>>

- Wydawnictwo chrześcijańskie z Warszawy (Kabaty) poszukuje specjalisty na stanowisko „marketing i handel księgarsko-hurtowy” >>>

- Wydawnictwo chrześcijańskie poszukuje pracownika do działu mediów społecznościowych >>>

- Zespół Szkół Poligraficznych w Warszawie zatrudni >>>

- Wydawnictwo Promic zatrudni >>>


SZUKAM PRACY:
- Pisarka, korektorka, tłumaczka (Marlena Nyszko) więcej
- Redakcja, korekta, skład tekstu (Beata Kostrzewska) (więcej)
- Redaktorka i korektorka (Joanna Rączkowiak) (więcej)
- Tłumaczka: j. hiszpański i j. portugalski (Katarzyna Ulma-Lechner) (więcej)
- Researcher (Mirela Tomczyk) (więcej)

04-01-2008
INFORMACJE DLA WYDAWCÓW
Informacyjny dział zawierając ceny na usługi, drobne informacje dot. np. poszukiwanych autorów, ilustracji, właścicieli praw autorskich itp.
[ więcej... ]
03-01-2008
OGŁOSZENIA DROBNE
W tym dziale zamieszczamy drobne ogłoszenia wydawców dot. np. poszukiwania autorów, ilustracji, właścicieli praw autorskich itp.
UWAGA: koszt zamieszczenia ogłoszenia (przez jeden rok) - 30,00 zł + 23% VAT (dla prenumeratorów „Wydawcy” - bezpłatnie).
Zgłoszenia: wydawca@go2.pl

Najnowsze ogłoszenie:


Uwaga - Autorów piszących publikacje z zakresu literaturu faktu, kryminału, sensacji, fantasy, jak również poezję prosimy o przesyłanie nam swoich propozycji:
adres e-mail: office@favoryta.com

Serdecznie zapraszamy, odpowiemy na każdy list składając propozycję.

01-01-2006
LUDZIE POLSKIEJ KSIĄŻKI
01-01-2005
RYNEK WYDAWNICZY - WYKAZ FIRM
ORGANIZACJE BRANŻOWE
SZKOLENIA
WYDAWNICTWA
Rynek Wydawniczy
KSIĄŻKA SZUKA WYDAWCY  | AUDIOBOOKI | OGŁOSZENIA DROBNE | BIBLIOFILSTWO | DOTACJE | RYNEK WYDAWNICZY ZA GRANICĄ | CZASOPISMA | RYNEK PUBLIKACJI ELEKTRONICZNYCH | WYDAWNICTWA | RÓŻNE | PRACA | RYNEK WYDAWNICZY | ORGANIZACJE BRANŻOWE | KADRY | LUDZIE KSIĄŻKI |

02-04-2014
KSIĄŻKA SZUKA WYDAWCY: ,,SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM" - JERZY MAJEWSKI


Opis książki:
Rozwój technologii informatycznych pozwala obecnie coraz lepiej obsługiwać procesy rzeczywiste, czyli te, w których zachodzą fizyczne przepływy logistyczne. Dane o tych przepływach coraz łatwiej i częściej pobierane są systemowo, poprzez techniki automatycznej identyfikacji. Klasyczne – dokumentowe – zasilanie systemów informatycznych danymi traci obecnie na znaczeniu. Dane coraz częściej występują w postaci kodów kreskowych liniowych lub dwuwymiarowych albo w postaci transponderów (znaczników radiowych). Współczesne techniki automatycznej identyfikacji są implementowane w systemach informatycznych klasy WMS (Warehouse Management System) lub klasy MES (Manufacturing Execution System), które zasilają systemy ERP (Enterprise Resources Planning) danymi rzeczywistymi, przechwytywanymi poprzez rozwiązania ADC (Automatic Data Capture).
Ten pozornie skomplikowany łańcuch przepływów informacyjnych zachodzących w obszarze logistyki operacyjnej, rzeczywistej, staje się prosty, jeżeli dane przetwarzane przez te rodzaje systemów informatycznych będą traktowane w sposób spójny i unikatowy. Paczka z towarem, niezależnie od tego czy powstała w hali produkcyjnej czy była składowana w przestrzeni magazynowej a następnie z uzasadnionym zyskiem sprzedana, powinna być w każdym z tych systemów „widziana” (visibility) w kontekście identycznych jej cech fizycznych: ma niezmienne gabaryty, niezmienną masę, niezmienną zawartość. Może jednak mieć zmienne cechy logiczne wynikające z jej statusu logistycznego, np. zupełnie inną wartość w różnych ogniwach łańcucha logistycznego.
Współczesne technologie informatyczne są obecnie znaczącą siłą rozwoju wielu dziedzin naszego życia. Zapewne za kilka lat upowszechnią się inne, nieznane nam jeszcze dzisiaj techniki automatycznej identyfikacji a kody kreskowe czy kody elektroniczne będą opisywane tylko w ujęciu historycznym.
Ale o tym będziemy pisać i czytać w następnych wydaniach tej książki lub w zupełnie odrębnych monografiach.

Książka, którą Czytelnik wziął właśnie do ręki zawiera moje autorskie widzenie problematyki zarządzania logistyką na poziomie operacyjnym, czyli zastosowań technik IT wspomagających zarządzanie magazynami. Ponieważ konsekwentnie uważam, że informatyczne zarządzanie magazynem bardziej zależy od jakości danych niż od jakości systemów informatycznych, kolejne rozdziały tej książki zostały zbudowane na bazie moich dywagacji o standardach danych, publikowanych w minionych kilku latach w różnych publikatorach traktujących o logistyce1.


Zdaniem recenzenta:
Przedstawiona mi do zaopiniowania praca zwarta stanowi kompleksowe przedstawienie problematyki zarządzania magazynem w ujęciu systemowym. Pod względem treści książka podzielona jest na czternaście rozdziałów. Trzynaście z nich odnosi się do zagadnienia tytułowego książki, czternasty zaś, to osobiste wyznanie Autora na temat Jego drogi do fascynacji zastosowaniami informatyki, a w szczególności zastosowaniami otwartych systemów informatycznych w logistyce. Autor w treści pracy wspomina również o własnym dorobku publikacyjnym i wdrożeniowym, co potwierdza Jego status znawcy przedmiotu w tym zakresie i jednocześnie daje gwarancję wysokiego poziomu merytorycznego recenzowanej książki.

W początkowej części książki J. Majewski wprowadza czytelnika w świat swojego autorskiego widzenia zagadnień zarządzania logistyką w warstwie operacyjnej, a przede wszystkim zastosowania systemów informatycznych do wspomagania zarządzania magazynem. W rozdziale drugim Autor próbuje rozwiązać dylemat – czy wdrożenie WMS (Warehouse Management System) jest trudne, czy łatwe? Odpowiedź nie jest jednoznaczna – J. Majewski pokazuje, że niekiedy może być trudne, a niekiedy łatwe i przyjemne. W kolejnym rozdziale trzecim przedstawione są rozterki przyszłego użytkownika systemu WMS w sytuacji, gdy w przedsiębiorstwie jest już zaimplementowany system ERP (Enterprise Resources Planning).

O tym, czy techniki automatycznego identyfikowania i gromadzenia danych ADC (Automatic Data Capture) rozwiązują problemy w magazynie może czytelnik przekonać się na podstawie lektury rozdziału 4. Autor formułuje tu zalecenie, że „należy działać zgodnie z globalnymi standardami (GS1), aby efektywnie funkcjonować w otwartych sieciach dostaw”. Problematyka etykietowania jednostek logistycznych jest rozpatrywana w rozdziale piątym. J. Majewski uważa to za podstawowe zagadnienie książki - to najlepsza, według Niego, metoda praktycznego zapoznania się ze standardami GS1 (Global System One). I tu wypada zgodzić się z Autorem. W rozdziale szóstym zaprezentowane są rozmaite przypadki fizycznej konfiguracji jednostek logistycznych dostarczanych do magazynu.

Przez całą treść książki przewija się pogląd Autora, że standardy GS1 doskonale nadają się do zarządzania logistyką. J. Majewski daje temu jednoznaczny wyraz w rozdziale siódmym opisując zastosowanie wymienionych standardów do uzyskania statusu magazynu, jako obiektu zdolnego do śledzenia przemieszczania się dóbr w ramach łańcucha logistycznego. W kolejnym rozdziale – ósmym Autor stara się rozwiać wątpliwości, co do tego, czy kody kreskowe są potrzebne w magazynie? Rozdział dziewiąty, to obszerne dywagacje dotyczące jakości funkcjonowania systemu WMS w perspektywie czasowej. Autor zastanawia się, czy istnieje idealny system wspomagający gospodarkę magazynową i analizuje ujawniające się z biegiem czasu: słabą wydajność systemu, pojawiające się ograniczenia systemowe i koszty modernizacji, ewentualny brak serwisu oraz brak algorytmów optymalizujących.

Rozdział dziesiąty dotyczy charakterystyki trendów w znakowaniu towarów kodami kreskowymi. Natomiast rozdział jedenasty adresowany jest do szefów przedsiębiorstw. Intencją Autora było przedstawienie argumentów, co do potrzeby inwestowania w obszar logistyki magazynowej i uzmysłowienie potencjalnych strat w przypadku nieracjonalnej gospodarki magazynowej.

Krótki rozdział dwunasty, to w istocie kwintesencja książki przedstawiona w postaci wniosków. J. Majewski wyznaje, że Jego fascynacja logistyką magazynową wypływa w dużej mierze z przekonania, co do racjonalności zastosowania standardów (jak podkreśla – znakomitych) systemu GS1. Stąd, jak pisze – na wszelki wypadek, zamieścił w książce osobny rozdział poświęcony standardom GS1, przedstawionym w bardzo skondensowany sposób. Jest to rozdział trzynasty, w którym Autor, pokazując na przykładach, zachęca do stosowania tych standardów w systemach magazynowych. Zaleca również myślenie w perspektywie łańcucha dostaw, jako całości, a nie tylko w perspektywie wąsko pojętego pojedynczego magazynu. Jest to możliwe właśnie dzięki stosowaniu standardów GS1.

Na podkreślenie zasługuje logiczna kolejność prezentowanych zagadnień. Autor prezentuje referowane zagadnienia w świetle własnych przemyśleń i doświadczenia praktycznego, przedstawiając wiele przykładów i dylematów wziętych wprost ze sfery praktyki magazynowej.

Całość oceniam, jako dzieło z pogranicza nauki i jej popularyzacji, dobrze przemyślane od strony merytorycznej i prawidłowe z punktu widzenia narracji. Tytuł jest adekwatny do treści. Książka napisana jest bardzo komunikatywnie z wyraźnym piętnem stylu Autora, co powoduje, że książkę czyta się z przyjemnością. J. Majewski jawi się, jako wybitny specjalista i znawca zagadnień z zakresu gospodarki magazynowej. Jego sądy osadzone są na osobistym doświadczeniu wynikającym z licznych wdrożeń. Stąd nie kryje On, że jak to w życiu, nie zawsze są jednoznaczne odpowiedzi. Książka napisana jest z entuzjazmem właściwym osobom wykonującym pracę, która sprawia im przyjemność. Emanuje z niej życzliwość do świata i ludzi.

Na podkreślenie zasługuje klarowność przedstawienia treści poszczególnych rozdziałów, a zwłaszcza rozdziału piątego. Koncepcja rozdziału ósmego jest, moim zdaniem, bardzo dobra – świadcząca o erudycji Autora i znajomości realiów praktycznych. W całej książce przewija się, niejako motyw przewodni i niemalże obsesja J. Majewskiego, zalecenie co do stosowania standardów GS1. Wynika to z Jego najgłębszego przekonania będącego wynikiem znajomości trendów rozwoju logistyki i znajomości funkcjonowania magazynów w realiach współczesnej gospodarki.

Stosowanie kodów kreskowych, jest wg Autora, warunkiem koniecznym racjonalnego zarządzania magazynem traktowanym nie jako „składowisko materiałów” w pojedynczym podmiocie gospodarczym, lecz jako jedno z ogniw łańcucha (lub sieci) dostaw. Z kolei efektywność funkcjonowania całego otwartego łańcucha dostaw oraz skuteczność śledzenia pochodzenia towarów możliwa jest głównie przez stosowanie w magazynach międzynarodowych standardów GS1.

J. Majewski jest rzecznikiem gospodarki magazynowej w ujęciu systemowym – bez wyrafinowanej bowiem funkcjonalności WMS nie można mówić o racjonalnej gospodarce magazynowej. Autor jest również zwolennikiem otwartego rynku logistycznego, na którym działają otwarte systemy informatyczne i zaleca rozumowanie kategoriami zintegrowanych łańcuchów logistycznych, a nie kategorią partykularnego łańcucha dostaw własnego przedsiębiorstwa.

J. Majewski zaleca pragmatyczne, oparte na zdrowym rozsądku i uwzględniające realia danego podmiotu gospodarczego, podejście do wyboru systemu WMS. Dotyczy to również rozważenia w ogóle racjonalności jego zastosowania. Te cenne uwagi dotyczące wyboru i wdrożenia już wybranego systemu WMS wynikają z Jego wieloletniego doświadczenia dotyczącego wdrożeń i modyfikacji tych systemów.
Praca stanowi cenną bazę wiedzy wynikającą między innymi z przedstawienia wielu studiów przypadku. Jest to niezwykle pożyteczna pozycja, nie tylko dla praktyków logistyków, ale również dla studentów.
Prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko, prof. h. c.
10 marca 2014


Autor o sobie:
Jerzy Majewski
, rocznik 1952. Po raz pierwszy z pojęciem - programowanie - zetknąłem się w klasie maturalnej, a było to ho, ho, ho, a może i dawniej. Nauczyciel matematyki na ówczesnych tzw. zajęciach fakultatywnych miał ambicje zarażania nas różnymi ciekawostkami z odległego świata wiedzy. Na mnie padło zauroczenie hasłem "programowanie". Podświadomie postanowiłem wówczas, że moja zawodowa przyszłość zawsze będzie przebiegała w okolicach tego hasła. Nie trzeba było długo czekać. 

Policealne Studium Zawodowe dało mi podstawy wiedzy o ówczesnych (1973) komputerach i zawód "Programista Elektronicznych Maszyn Cyfrowych". Ale prawdziwą satysfakcję łapałem pracując w jednym z instytutów na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej pisząc – we współpracy z pracującymi tam kolegami, inżynierami – programy w języku Algol. Dzisiaj to brzmi egzotycznie, ale z programem zarejestrowanym na papierowych kartach lub taśmach perforowanych jechało się do centrum komputerowego i zapuszczało go na komputerze ODRA 1204. To było pasjonujące, gdy komputer odrzucał program z powodu błędu (brak średnika), a następna sesja komputerowa za trzy tygodnie... 

To tam wtedy podjąłem decyzję, że muszę przejść na drugą stronę, tę inżynierską. Już miałem świadomość, że odpowiednio zaprogramowane komputery to klucz do dynamicznego rozwoju wiedzy. Praca w pierwszej firmie po studiach (1979) to moja inicjatywa wdrożenia tam techniki komputerowej na "pustyni informatycznej", jaką jawiło się nowoczesne, jak na tamte czasy tamto przedsiębiorstwo. Po wielkich trudach sprowadziłem do firmy komputer MERA-60 (wierną kopię amerykańskiego PDP-11), wytwarzany w Instytucie Systemów Sterowania w Katowicach, a eksportowany głównie na kierunki wschodnie... 

Pomysł, aby zinformatyzować wszystkie trzymane wówczas w segregatorach dane konstrukcyjne i marszruty technologiczne był pierwowzorem MRP, o czym nie miałem wtedy zielonego pojęcia (że takie pojęcie w ogóle istnieje). Różne kolejne "przygody" z informatyką w różnych wdrożeniach na rzecz różnych firm to dojrzewanie do pracy w ILiM. 

Od początku pracy w Instytucie Logistyki i Magazynowania (1995) odkrywałem czym jest logistyka, bardzo prędko konstatując, że nie ma i nie będzie dobrej logistyki bez zastosowania informatyki, co znalazło swój wyraz w książce "Informatyka dla logistyki", wydanie I, II i III, ISBN: 978-83-87344-73-3. Potraktowałem w niej to hasło, jako swoiste jej credo dla zawartych w niej treści.

Zacząłem interesować się prawdziwą logistyką w ujęciu informatycznym, zebrałem tę wiedzę z różnych źródeł pisanych i niepisanych, skoncentrowałem ją w kolejnej książce, tym razem pod tytułem "Informatyka w magazynie", wydanej w 2006 roku ISBN: 978-83-87344-52-8.

Coraz bardziej przekonywałem się, że specyfikacje GS1 są obiektywne. GS1 to „szatański” pomysł, który się materializuje w każdej rzeczywistości. Już niewiele mi pozostało do stwierdzenia, że w standardach GS1 można ująć WSZYSTKO. Trzeba tylko chcieć to zrozumieć. A później pojawiły się projekty współpracy z siecią JMD, projekt "Reglo" i inne. To były duże wyzwania organizacyjne, należało odwiedzić kilkaset firm, najczęściej magazynów i wdrażać software drukujący etykietę logistyczną GS1. Olbrzymie doświadczenie i jeden zasadniczy wniosek: nie ma dwóch identycznie zorganizowanych magazynów! Niby te same procesy, ale w każdym przypadku inaczej przebiegające, z innymi pomysłami na ich sprawność, czy efektywność.
System informatyczny WMS MaGS1 to kwintensencja moich dotychczasowych działań. Został w ILiM wytworzony pod moim nadzorem i wdrożony w pięciu przedsiębiorstwach w latach 2006 - 2011. Doświadczenia wdrożeniowe uzyskane podczas pracy w realnym środowisku logistycznym – magazynie, stanowiły potencjał do mojego innego myślenia o usprawnianiu procesów tam zachodzących.
Znalazło to ujście w książce zatytułowanej "Warehouse Management System - Analiza wdrożenia" (ISBN: 978-83-63186-52-4), wydanej w wersji elektronicznej (ePUB, PDF), jako załącznik do czasopisma LOGISTYKA nr 5/2013.

Kolejna książka pt. „Systemowe zarządzanie magazynem”, jest kontynuacją moich przemyśleń podanych tym razem w sposób uogólniony.


Dane kontaktowe:
Jerzy Majewski, 62-081 Chyby, ul.Szamotulska 35a
Tel: 605 539 705
Email: jotmaj@gmail.com
www.magazyn-kody-kreskowe.pl


FRAGMENT PUBLIKACJIFRAGMENT PUBLIKACJI[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo