WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
Edytorstwo
SZTUKA KSIĄŻKI | RÓŻNE | KONKURSY | LITERATURA | WYSTAWY | HISTORIA KSIĄŻKI i DRUKU | BIBLIOGRAFIA BRANŻOWA |

01-01-2005
LITERATURA dla BRANŻY
Wykaz literatury przydatej pracownikom książki w codziennej pracy (wykaz w opracowaniu)BIBLIOFILSTWO


Empireum. Patriotyczne Empireum Bibliofilstwa czyli przewodnik po terenach łowieckich Bibliofilandii tudzież sąsiednich mocarstw t. 1-2, Waldemar Łysiak, Wydawnictwo Nobilis 2004 (kup książkę)
EDYTORSTWO - opracowania stylistyczne, redakcja merytoryczna

Dziennikarski warsztat językowyJanina Fras, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocława 1999

Edytorstwo. Tekst, język opracowanie Jan Trzynadlowski, WNT, Warszawa 1978

Poradnik autora, tłumacza i redaktora Barbara Osuchowska, Inicjał, Warszawa 2005 (kup książkę)

EDYTORSTWO - redakcja techniczna

Poradnik redaktora Filip Trzaska, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1976

Podstawy techniki wydawniczej Filip Trzaska, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1987
HISTORIA druku, książek, prasy

Cracovia Impressorum XI et XVI Saecolorum Joannes Ptaśnik, Ossolineum, Lwów 1922 (reprint WAiF, Warszawa 1993)

Cztery wieki książki technicznej Tadeusz Nowak, Państwowe Wydawnictwo Techniczne, Warszawa 1961

Dawna książka i kultura. Materiały międzynarodowej sesjii naukowej z okazji pięćsetlecia sztuki drukarskiej w Polsce Ossolineum, Wrocław 1975

Dzieje dawnej książki Swend Dahl, Ossolineum 1965

Drukarskim szlakiem. W setną rocznicę narodzin związku zawodowego drukarzy polskich praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Poznańskiego, Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1970

Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, tom 3, część 2: Mazowsze Krystyna Korotajowa, Anna Endzel, Joanna Krauze-Karpińska, Józef Szczepaniec, Ossolineum, Warszawa 2001

Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, tom 4: Pomorze Aldona Kawecka-Gryczakowa, Krystyna Korotajowa, Ossolineum, Wrocław 1962

Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, zeszyt 6: Małopolska - Ziemie Ruskie Aldona Kawecka-Gryczakowa, Krystyna Korotajowa, Wojciech Krajewski, Ossolineum, Wrocław 1960

Drukarze, księgarze, bibliofile krakowscy 1750-1815 Jan Pachoński, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1962

Drukarze Uniwersytetu Jagiellońskiego 1674-1783 Janina Dobrzyniecka, Prace Historyczne Uniwerytetu Jagiellońskiego CCCCV, Prace Historyczne, zeszyt 54, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975

Emblematy w drukach polskich i Polski dotyczących XVI-XVIII wieku. Bibliografia Paulina Buchwald-Pelcowa, Ossolineum, Wrocław 1981

Johannes Gutenberg i początki ery druku Jan Pirożyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

Komedia książki Istvan Rath-Vegh, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1994

Książka drukowana XV-XVII wieku Helena Szwejkowska, PWN, Wrocława 1987

Książka rekopiśmienna w kulturze Polski Edward Potkowski, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1987

Książeczki dla grzecznych i niegrzecznych dzieci Janusz Dunin, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław - Warszawa - Kraków 1991

Pierwsza książka w Polsce Ludwik Bernacki, Ossolineum, Lwów, 1918 (reprint WAiF, Warszawa 1979)

Poczet Wydawców Książki Polskiej, t. 1: Pionierzy czarnej sztuki 1473-1600 Jan Okopień, Joanna Czarkowska, Inicjał, Warszawa 2002 (kup książkę)

Pismo drukowane w Polsce XV-XVIII wieku Maria Juda, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001

Polskie drukarstwo Janusz Sowiński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław - Warszawa - Kraków 1988

Rękopis a druk. Materiały z sesjii „Najstarsze druki cerkiewnosłowiańskie...”, Instytutu Filologii Słowiańskiej, Kraków 1993

Saga pelplińskiej Biblii Gutenberga ks. Antoni Liedtke, Kuria Biskupia, Pelplin 1988

Stuosiemdziesięciolecie Zakładów Graficznych w Bydgoszczy na tle dziejów miasta Bydgoszczy 1806-1986 Jerzy Bartnicki, WSiP, Warszawa 1986

Sztuka i książka Janina Wiercińska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986

Z badań nad dawną książką. Studia ofiarowane profesor Alodii Kaweckiej-Gryczowej w 85-lecie urodzin t. I i II, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1991
KSIĘGARSTWO - historia

Księgarstwo bliskie czytelnikom. Nie zmarnowaliśmy sznsy... Taseusz Husak, Książnica Polska, Olsztyn 1999

O księgarzach, którzy przeminęli Stefan Dippel, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocława - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1976
WYDAWNICTWA - historia

U początków działalności wydawniczej Ossolineum 1817-1834 Henryk Łapiński, Polska Akademia Nauk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Biblioteka, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1973

Wydawnicza i kulturotwórcza działalność Spółki Nakładowej „Książka” 1904-1914. Z dziejów wydawnictw PPS Danuta Adamczyk, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa - Kraków 1988
Wspomnienia poznańskiego księgarza i wydawcy Jan Jachowski, Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania (numer 9), Poznań 1959
TYPOGRAFIA - SZTUKA KSIĄŻKI

Leksykon pism drukarskich Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa 1996

Lettra Magica Krzysztof Tyczkowski, Polski Drukarz, Łódź 2005
(kup książkę)

Pierwsza pomoc w typografii Hans Peter Willberg, Griedrich Forssman, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005

Podręcznik łamania kolumn czyli sztuki drukarskiej Wydawnictwo PLJ, Warszawa 1997

Skład komputerowy w minutę Roger C. Parker, Intersoftland/Prenticel Hall International, Warszawa/Hemel Hempstead, England 1994

Szara księga. Komputerowe projektowanie czarno-białych publikacji Intersoftland, Warszawa 1994

Sztuka książki. Historia, teoria, praktyka Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003
Wspomnienia

Ze wspomnień bibliofila Mieczysław Opałek, Ossolineum, Wrocław 1960
Varia
Człowiek i jego znaki Adrian Frutiger, Wydawnictwo Do, Warszawa 2005 (kup książkę)

[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo