WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
Edytorstwo
SZTUKA KSIĄŻKI | RÓŻNE | KONKURSY | LITERATURA | WYSTAWY | HISTORIA KSIĄŻKI i DRUKU | BIBLIOGRAFIA BRANŻOWA |

08-09-2006
LETTERA - WYSTAWA w KRAKOWIE
Serdecznie zapraszamy dnia 11 września godz. 18:00 na otwarcie wystawy pt. LETTRA.
Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22, Kraków.

Uczestniczy w niej 30 grafików i 10 twórców książki artystycznej graficznych), towarzyszy Międzynarodowemu Triennale Grafiki w Krakowie.
Wystawa czynna będzie od 1 do 26 września.

Kuratorzy :Teresa Frodyma z Krakowa - Grafika
Alicja Słowikowska - Książka Artystyczna

Artyści Książki:
Andrzej Bednarczyk - Kraków
Monika Krause - Gdańsk
Radek Nowakowski – Dąbrowa Dolna k.Bodzentyna
Jadwiga Paweł, Tryzno-Correspondance – Łódź
Marek Gajewski - Łódź
Dariusz Kaca - Kutno – Łódź
Elżbieta Banecka - Warszawa
Grażyna Lange - Warszawa
Małgorzata Gurowska - Warszawa
Barbara Bergner Kaczmarek - Wrocław


Artist’s book, Livre d’artiste, książka totalna, libeatura… Trudno znaleźć jedno określenie dla wielowymiarowego, złożonego zjawiska, które współtworzą artyści pokazujący swe prace na wystawach „Sztuki książki”. Książka jako dzieło twórcy, absorbująca wszelkie awangardowe nurty współczesnej sztuki i literatury, szczególnie poezji, książka eksperymentująca, tworzy wyższą jakość i wartość, bo łączy w sobie wszystkie elementy stanowiące jej integralną całość: formę, teksty, grafikę i obrazy.

Nie sposób też w krótkim tekście opisać różnorodny świat liter: form, typów, kolorów, trawionych, ciętych, malowanych, komputerowych, drukowanych na różnorodnych materiałach, także palimpsestów, mogę jedynie krótko przedstawić dzieła artystów prezentowanych na wystawie.

„Ulica Sienkiewicza” Radka Nowakowskiego zaroiła się wielojęzycznym, wijącym się tłumem liter: człowiek... Idzie ulicą – zdaniem... Czyta je. Układa. Sam jest literą…

W książkach totalnych artysty, każdy, nawet drobny element stanowi integralną część całości; stosuje on często rysunki i pismo odręczne, następnie litery, a nowe piktogramy przetwarza komputerowo. W „Traktacie kartkograficznym, czyli rzeczy o liberaturze”, pisze: Litera to narysowana głoska. Z głosek składają się wyrazy, – więc wyraz można na głoski rozłożyć. Jeśli każdą głoskę zastąpić rysunkiem, to wtedy zamiast rysować to, co dany wyraz przedstawia, można by narysować ten wyraz. Tak, bo przecież pisanie to nic innego jak rysowanie wyrazów. […] trzeba szukać i gromadzić literoobrazy, by mieć ich tysiące, dziesiątki tysięcy – na każdą okazję, do każdego tekstu, do każdej opowieści.

W „Świątyni Kamienia” Andrzeja Bednarczyka małe literki na białych kalkach mówią cicho o Aniołach i Bogu.

Lekkie jak piórko kaligrafie kreślone tuszem i ołówkiem tworzą ekspresyjne obrazy w graficznych książkach Barbary Kaczmarek i Elżbiety Baneckiej.

Monika Krause inaczej traktuje literę. Artystka z arsenału środków wydobywa wiele rozwiązań formalnych, stosuje często litery jakby wycięte i namalowane z szablonu, a jej książki są pełne humoru, niezwykle mocne w formie i kolorze.

Grafiki i książki Małgorzaty Gurowskiej, Dariusza Kacy charakteryzuje synteza formy i koloru, używanie zawężonej, ale bardzo wysmakowanej palety, perfekcja techniczna, a Litera tworzy i dopełnia dzieło.

Marek Gajewski, tworzy eksperymentalne książki – obiekty inspirowane poezją. Techniki własne łączy z tradycyjnymi. Wykorzystując różnorodne materiały, np. kamień, płótno, papier, czy drewno szuka właściwych relacji między tekstem a warstwą plastyczną.

Grażyna Lange, autorka projektu i opracowania graficznego książki „Jak się nie bać ortografii? Kto próbuje – ten potrafi” (do tekstu Marcina Brykczyńskiego), tak pisze: To wizualne sztuczki mnemotechniczne, kolejna gra słowami i obrazem (i obrazem słowa też). Generalnie służą zapamiętaniu reguł ortografii i interpunkcji. Używałam nietypowych źródeł skojarzeń wizualnych: średniowiecznych drzeworytów, XIX- wiecznych katalogów zabawek, własnego zeszytu do języka polskiego, z pierwszymi lekcjami nauki pisania liter.

Jedynym bibliofilskim artystycznym wydawnictwem jest Corespondance des Arts Jadwigi & Janusza Tryzno z Łodzi. Twórcy dbają o wysoki edytorski poziom, a w ich oryginalnych książkach wszystkie elementy – forma, grafika, tekst, rodzaj czcionki i papieru – są dobrane w sposób przemyślany i konsekwentny, a wyjątkowo ciekawą pozycją jest ich ostatnie dzieło „The Door Stands Open” Seamus Heaney – Czesławowi Miłoszowi”.

człowiek... Idzie ulicą – zdaniem..... Czyta je. Układa. Sam jest literą…


Zainteresowanym polecamy katalogi i stronę Sztuki Książki www.bookart.pl - znajduje się tam wiele i zdjęć, tekstów artystów i krytyków.
(info Alicja Sławikowska)[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo