WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
Edytorstwo
SZTUKA KSIĄŻKI | RÓŻNE | KONKURSY | LITERATURA | WYSTAWY | HISTORIA KSIĄŻKI i DRUKU | BIBLIOGRAFIA BRANŻOWA |

23-11-2015
MIĘDZYNARODOWE BRACTWO TYPOGRAFÓW SPOTKA SIĘ W POLSCE


Jesienią przyszłego roku, w dniach 14–18 września, odbędzie się w Warszawie kongres ATypI – Międzynarodowego Stowarzyszenia Typograficznego (Association Typographique Internationale).

ATypI założono w 1957 roku w Lozannie podczas targów poligraficznych (Graphic Arts Exhibition) z inicjatywy Charlesa Peignota, właściciela paryskiej odlewni czcionek Deberny & Peignot. Od 1975 roku stowarzyszenie afiliowane jest przez UNESCO jako organizacja pozarządowa. Jego członkami są osoby fizyczne oraz prawne. ATypI zrzesza projektantów fontów, techników i technologów poligrafów, typografów, producentów i dystrybutorów nośników pism i oprogramowania komputerowego używanego w typografii. Do stowarzyszenia należą także szkoły artystyczne i techniczne, bowiem ATypI zajmuje się szkoleniem zawodowym i akademickim związanym z projektowaniem druków i innych publikacji. Działania organizacji koordynowane są poprzez tzw. delegatów krajowych z poszczególnych państw. W latach 1965–1992 polskim delegatem był Roman Tomaszewski, znany wydawca i poligraf, a w latach 1973–1979 wspomagał go znany projektant prof. Krzysztof Lenk. W latach 2000–2006 funkcję delegata pełnił Adam Twardoch, specjalizujący się w technologiach produkcji i zastosowań fontów komputerowych. Obecnie polskimi delegatami krajowymi w ATypI jest dwoje profesorów warszawskich uczelni: dr hab. inż. Artur Frankowski oraz dr hab. Ewa Satalecka.

W Polsce odbyły się dotychczas dwie imprezy firmowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Typograficzne. W 1975 roku w Warszawie i Krakowie miał miejsce XV Kongres AtypI. W jego przygotowaniu organizacyjnym i merytorycznym kluczową rolę odegrał Ośrodek Pism Drukarskich, wówczas oddział Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego w Warszawie. W 1988 roku zaś, w Gdańsku, odbyło się VII Seminarium ATypI pt. Sign and Symbol in Typography z udziałem międzynarodowej elity typografów i specjalistów projektowania nośników pism, m.in. Nakijamy Akiteru, Adriana Frutigera, Josta Hochuli, Petera Karowa, Ryszarda Otręby oraz Hansa Petera Wilberga.

Przygotowania do konresu ATypI w Warszawie trwają już od początku 2015 roku. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Ewa Satalecka, projektantka grafiki i scenografii multimedialnej, profesor Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych oraz współpracowniczka katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. W komitecie organizacyjnym kongresu obok Ewy Sataleckiej, znaleźli się graficy projektanci z czterech polskich akademii, profesorowie: Maciej Buszewicz (Warszawa), Tomasz Bierkowski (Katowice), Krzysztof Kochnowicz (Poznań) i Kuba Sowiński (Kraków), a także Andrzej Tomaszewski z redakcji „Acta Poligraphica”.

Kongres odbędzie się pod hasłem Crossroads, symbolizującym wielokulturowość oraz skrzyżowanie kultur pisma i typografii. Planowane jest otwarcie obrad dwoma referatami. Pierwszy wygłosi Piotr Rypson, zastępca dyrektora ds. naukowych w Muzeum Narodowym w Warszawie, historyk literatury i kultury wizualnej, ekspert w dziedzinie edukacji elektronicznej. Koreferat będzie wspólnym dziełem historyka sztuki i dizajnu Agaty Szydłowskiej oraz projektanta i typografa Mariana Misiaka.

Zgodnie z praktyką ostatnich lat pięciodniowy kongres zostanie podzielony na trzy zasadnicze części: wykładową, wystawienniczo-prezentacyjną oraz warsztatową składającą się z dwóch segmentów: TypeTech i TypeArt. Wybór i zestawienie wykładów leżą w kompetencji ATypI Board.

Przyszłoroczny kongres ATypI w Warszawie będzie doskonałą okazją do zaprezentowania na forum międzynarodowym osiągnięć środowiska polskich teoretyków i praktyków typografii, projektantów fontów komputerowych, programistów systemów DTP, a także dorobku szkół technicznych i artystycznych w dziedzinie badania poligraficznych i multimedialnych uwarunkowań projektowania oraz grafiki użytkowej.

    Andrzej Tomaszewski
    „Acta Poligraphica”
[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo