WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
31-07-2018
LISTA BESTELLERÓW BOOKBOOK
Zestawienie najlepiej sprzedających się tytułów w Księgarniach BookBook w oparciu o raport sprzedaży w okresie 17-31.07 2018

Literatura popularna

1. Katarzyna Nosowska, A ja żem jej powiedziała..., Wielka Litera

2.M Remigiusz Mróz, Hashtag, Czwarta strona

3. Beata Dąbrowska, Dieta warzywno-owocowa dr Ewy Dąbrowskiej. Przepisy, WAM

4. Katarzyna Michalak, Kropla nadziei, Znak

5. Piotr Krysiak, Dziewczyny z Dubaju, Deadline

6. Tanya Valko, Arabski syn, Prószyński i S-ka

7. Beata Dąbrowska, Dieta warzywno-owocowa dr Ewy Dąbrowskiej. Przepisy na wychodzenie, WAM

8. Stephen King, Outsider, Prószyński i S-ka

9. Anna Herbich, Dziewczyny z Wołynia, Znak

10. Katarzyna Bonda, Czerwony Pająk, MuzaLiteratura dla dzieci
Księgarstwo
RYNEK HURTOWO-KSIĘGARSKI | AUDIOBOOKI | SERIA ,,Z GWIAZDĄ'' | RÓŻNE | SALON KSIĘGARZA | SPRZEDAŻ INTERNETOWA | ANTYKWARIAT | PUBLIKACJE INTERNETOWE | KSIĘGARNIE | BIBLIOTEKI | HURTOWNIE | KSIĄŻKI - NOWE SERIE WYDAWNICZE  | KSIĄŻKI - ZAPOWIEDZI | KSIĄŻKI - NOWOŚCI | KSIĄŻKI NADESŁANE  |

06-11-2012
O ZAGRANICZNYCH INWESTYCJACH W MALEZJI - SIÓDMY TOM W SERII ,,PROBLEMY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ" W.N. SEMPER


Sebastian Domżalski
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie jako czynnik otwierania gospodarek Azji Południowo‐Wschodniej na przykładzie Malezji
Rola czynników zewnętrznych w otwieraniu gospodarki ● Teoria i praktyka zagranicznych inwestycji bezpośrednich ● Dynamizm gospodarczy Azji Południowo‐Wschodniej


Wydawnictwo Naukowe Semper
ISBN 978-83-7507-079-8
Format B5, s. 247, tabele, diagramy, wykresy, bibliografia, Summary in English

Seria PROBLEMY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ tom 7


Od lat 70. XX w. gospodarki Azji Południowo‐Wschodniej zadziwiały świat, doświadczając ciągłego i niezwykle dynamicznego wzrostu gospodarczego, który przez Bank Światowy został nazwany „cudem gospodarczym” (Asian miracle). Z jednej strony pozwoliło to na ich włączenie do systemu gospodarki światowej, a z drugiej spowodowało zasadnicze zmiany strukturalne w ich gospodarkach oraz znaczną poprawę poziomu życia. Wraz ze wzrostem gospodarczym wydłużyło się życie przeciętnych ludzi, spadł poziom ubóstwa oraz poprawiła się jakość i dostęp do edukacji.

Katalizatorem, który pozwala krajom Azji Południowo‐Wschodniej na ten szybki rozwój gospodarczy, jest napływ zagranicznego kapitału, w tym głównie w formie zagranicznych inwestycji bezpośrednich (ZIB). Uzupełnia on oszczędności krajowe, umożliwiając transfer nowoczesnych technologii pobudzających industrializację i modernizację gospodarki oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Malezja jest jedną z gospodarek, w przypadku której sygnalizowane zależności są doskonale widoczne. W ciągu ostatnich 40 lat kraj ten przekształcił się z eksportera surowców naturalnych w wielosektorową gospodarkę, zdolną skutecznie rywalizować na rynkach międzynarodowych. Na przemiany w gospodarce wskazuje również rosnące kapitałowe zaangażowanie firm malezyjskich za granicą, które skutecznie konkurują nie tylko z przedsiębiorstwami krajów rozwijających się, ale także rozwiniętych.

Sebastian Domżalski (ur. 1980). Ukończył liceum im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu. W 2004 r. uzyskał tytuł magistra ekonomii w Szkole Głównej Handlowej na kierunkach Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz Finanse i Bankowość. Studiował też na Universität Duisburg‐Essen (Niemcy), w Turun Yliopisto (Finlandia) i na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2005 r. związany zawodowo z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP, gdzie pracował kolejno w Departamencie Zagranicznej Polityki Ekonomicznej i w Departamencie Azji i Pacyfiku. Od 2010 r. mieszka w Indiach, gdzie sprawuje funkcję Kierownika Wydziału Ekonomicznego w Ambasadzie RP w New Delhi. W marcu 2011 r. obronił pracę doktorską w Kolegium Gospodarki Światowej SGH na temat roli zagranicznych inwestycji bezpośrednich w otwieraniu gospodarki Malezji. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych o regione Azji i Pacyfiku.


SPIS TREŚCI

Przedmowa
Spis skrótów
Wstęp

1. Teorie zagranicznych inwestycji bezpośrednich
1. 1. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie – definicja
1. 2. Korporacja transnarodowa
1. 3. Motywy napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich .22 1. 4. Determinanty przepływów zagranicznych inwestycji bezpośrednich

2. Gospodarka Malezji i przejawy jej otwierania
2. 1. Pojęcie i przejawy otwierania gospodarki
2. 2. Kryteria i wskaźniki otwartości gospodarczej
2. 3. Gospodarka Malezji – perspektywa historyczna
2. 4. Wzrost gospodarczy
2. 5. Handel zagraniczny Malezji
2. 6. Czynniki rozwoju gospodarki Malezji
2. 7. Bariery otwierania gospodarki Malezji
2. 8. Procesy integracyjne jako czynniki otwierania gospodarki Malezji

3. Znaczenie napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w otwieraniu gospodarki Malezji
3. 1. Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Malezji na tle gospodarek Azji Południowo‐Wschodniej – ujęcie historyczne
3. 2. Kapitał zagraniczny w gospodarce Malezji
3. 3. Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na gospodarkę kraju goszczącego kapitał – ujęcie teoretyczne
3. 4. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a handel zagraniczny
3. 5. Bilans płatniczy
3. 6. Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Malezji dla inwestorów
3. 7. Czynniki przyciągające zagraniczne inwestycje bezpośrednie do krajów Azji Południowo‐Wschodniej
3. 8. Współpraca produkcyjna ASEAN
3. 9. Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Malezji w świetle teorii

4. Znaczenie eksportu inwestycji bezpośrednich w otwieraniu gospodarki Malezji
4. 1. Eksport inwestycji bezpośrednich z Malezji na tle Azji Południowo‐Wschodniej
4. 2. Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na gospodarkę kraju eksportera – ujęcie teoretyczne
4. 3. Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na gospodarkę Malezji
4. 4. Dochody z tytułu podejmowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich
4. 5. Regionalne sieci produkcyjne
4. 6. Czynniki eksportu inwestycji bezpośrednich z Malezji
4. 7. Eksport malezyjskich inwestycji bezpośrednich w świetle teorii

5. Podsumowanie i wnioski

Spis tabel
Spis rysunków
Spis tablic aneksu statystycznego
Aneks statystyczny

Foreign direct investment as a factor contributing to the opening of the Southeast Asian economies: Malaysian case study

Bibliografia
(info Semper)[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo