WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki Ważne
22-08-2018
KONKURS EDYCJA 2017/2018 - PREZENTACJA NADESŁANYCH PUBLIKACJI
Wykaz książek nadesłane przez Państwa na tegoroczny konkurs EDYCJA (kolejność w miarę ich nadsyłania):


UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA
- IGANCY JAN PADEREWSKI. RĘKOPISY MUZYCZNE

WYDAWNICTWO ARKADY
- NOTES KRYSTYNY GUCEWICZ, CZYLI FOŁTYN W ŚMIETANIE
- HOTEL BRISTOL. NA ROGU HISTORII I CODZIENNOŚCI

INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN
- ALCHEMIA RĘKOPISU. "SAMUEL ZBOROWSKI" JULIUSZA SŁOWACKIEGO >>>
- BRONISŁAWA WALIGÓRSKA. LISTY Z CYTADELI
- NIEZNANY AUTOGRAF ADAMA MICKIEWICZA.
DWIE STRONY INWOKACJI "PANA TADEUSZA" >>>

DRUKARNIA GRAFFITI BC Z TORUNIA
- KALENDARZ NIEPODLEGŁOŚCI 1939
(publikacja wydana na zlecenie Kancelarii Prezydenta RP) >>>
Konkursy
EDYCJA - KSIĄŻKI DLA DZIECI | ,,NAJLEPSZE KSIĄŻKI..." (PORTAL GRANICE.PL) | WARSZAWSKA PREMIERA LITERACKA MIESIĄCA | IKAR | PAPIEROWY EKRAN | KONKURSY ZA GRANICĄ | RÓŻNE | EDYCJA | NAJPIĘKNIEJSZE KSIĄŻKI ROKU | im. LEONA MARSZAŁKA | LITERACKI PTWK | WYKAZ KONKURSÓW |

EDYCJA 2017/2018 | EDYCJA 2016/2017 | EDYCJA 2015/2016 | EDYCJA 2014/2015 | EDYCJA 2013/2014 | EDYCJA 2011/2012 | EDYCJA 2010/2011 | EDYCJA 2008/2009 | EDYCJA 2007/2008 | EDYCJA 2006/2007 | EDYCJA 2005/2006 | EDYCJA 2004/2005 | EDYCJA 2003/2004 | EDYCJA 2002/2003  | EDYCJA 2001/2002 | ZASADY KONKURSU | EDYCJA 2009/2010 |

16-03-2001
CEL i REGULAMIN KONKURSU EDYCJA
Celem konkursu jest wyróżnianie książek odznaczających się wysokim poziomem edytorskim, popularyzacja sztuki wydawniczej, rozumianej jako doskonałe rzemiosło oparte na wielowiekowych tradycjach typograficznych, drukarskich, introligatorskich, oraz promowanie oficyn szczególnie dbających o jakość swej produkcji wydawniczej.
Konkurs przeprowadzany jest od 1999 roku, przy czym dwa pierwsze rozstrzygnięcia miały miejsce w tym właśnie roku. Obecnie cykl jest roczny.

W konkursie biorą udział książki nadsyłane przez wydawców, publikacje, które ich zdaniem zasługują na wyróżnienie wśród tysięcy innych, rok w rok ukazujących się na rynku. Szukamy rzeczy nie tyle pięknych (to rzecz niewymierna) co oryginalnych, ciekawych, „\'edytorsko doskonałych\'\'.
Nadesyłane przez wydawców książki prezentowane są sukcesywnie na łamach „Wydawcy\'\', w autorskim dziale Andrzeja Palacza - EDYCJA. Dział ten nosi charakter szkoleniowy - autor ocenia książki pod względem typograficznym, wykonania technicznego, zastowanych materiałów poligraficznych, szeroko rozumianego „pomysłu na książkę\'\', wskazując zarówno plusy jak i minusy - „czepiając się\'\' błędów i niedopatrzeń.
Raz do roku wybierana jest książka najpiękniejsza, zgodnie z mottem konkursu „edytorsko doskonała\'\'. Podczas Targów Książki w Krakowie jej wydawca zostaje uhonorowany cennymi nagrodami ufundowanymi przez sponsorów, a jej twórcy (typograf, studio graficzne, drukarnia itp.) dyplomami.

W ramach konkursu głównego, mogą być organizowane konkursy dot. konkretnego tematu, np. wybór najpiękniejszej pozycji drukowanej z zastosowaniem określonego materiału.

W imieniu swoim, miesięcznika \'\'Wydawca\'\' oraz sponsorów: Arctic Paper Polska i Targów Książki w Krakowie zapraszam wszystkich wydawców do udziału w konkursie EDYCJA. Jako kandydatki do nagrody można zgłaszać książki wydane w okresie od września poprzedzajacego roku do września roku aktualnego - czekamy na zgłoszenia.

Red. naczelny \'\'Wydawcy\'\' Andrzej Palacz.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na e-mail: wydawca@go2.pl
REGULAMIN KONKURSU

I. Założenia ogólne
Organizatorami konkursu są: firma Inicjał Andrzej Palacz - edytor miesięcznika \'\'Wydawca\'\', Targi Książki w Krakowie SA oraz sponsorzy.
Celem konkursu jest wyróżnianie książek odznaczających się wysokim poziomem edytorskim, popularyzacja sztuki wydawniczej, rozumianej jako doskonałe rzemiosło oparte na wielowiekowych tradycjach typograficznych, drukarskich, introligatorskich, oraz promowanie oficyn szczególnie dbających o jakość swej produkcji wydawniczej.
Wybierana jest książka, natomiast zwycięzcą konkursu zostaje wydawnictwo jako instytucja ostatecznie odpowiedzialna za edytorski poziom dzieła.
Zwycięzca zdobywa dyplom oraz nagrody rzeczowe i nierzeczowe przyznawane przez organizatora konkursu oraz sponsorów. Osoby i firmy pracujące nad książką (typograf, studio graficzne, drukarnia itp.) uhonorowane zostają dyplomami.
Nagroda przyznawana jest raz na rok. Ze zgłoszonych książek-kandydatek wybierana jest jedna. Uroczyste wręczenie nagrody następuje podczas Targów Książki w Krakowie.
Wszystkie zgłaszane książki prezentowane są podczas Targów Książki w Krakowie na stoisku miesięcznika „Wydawca\'\'; lub innym, wyznaczonym przez organizatorów targów. Najlepsze książki prezentowane są na łamach miesięcznika „Wydawca\'\' w dziale „Edycja\'\' oraz w portalu www.wydawca.com.pl.

II. Zgłaszanie książek
Książki-kandydatki nadsyłać może każda działająca w Polsce oficyna wydawnicza.
Książka musi być edytorsko opracowana w kraju, przez polskiego typografa. Dopuszcza się druk za granicą.
W konkursie biorą udział książki wydane w okresie październik-wrzesień następnego roku.
Książki należy nadsyłać w ilości 1 egz. na adres redakcji miesięcznika „\'Wydawca\'\':
03-130 Warszawa, ul. A. Kamińskiego 20 a, m.39.
Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne, wydawcy pokrywają jedynie koszt wysyłki zgłaszanych książek.
Na życzenie wydawcy, książki nadesłane zostaną zwrócone oficynie po zaprezentowaniu ich na Targach Książki w Krakowie.

III. Zasady wyboru książki nagrodzonej
Spośród książek-kandydatek nadesłanych na konkurs nagrodzona jest tylko jedna.
Oceny zgłoszonych kandydatur i wyboru najlepszej dokonuje jury, w skład którego wchodzą: przedstawiciele organizatora, sponsorów oraz osoby profesjonalnie przygotowane do oceny przedstawionych publikacji (typografowie, graficy, fotografowie...).
Przewodniczącym jury jest wybitny typograf - ANDRZEJ TOMASZEWSKI.
Wyboru dokonuje się w trybie niejawnym, a książki są oceniane pod względem:
- układu typograficznego,
- jakości składu,
- jakości wykonawstwa poligraficznego,
- użytych materiałów (papier, materiały pokryciowe, itd.),
- poprawności redakcji i korekty,
- jakości materiału ilustracyjnego i jego zgodności z treścią publikacji.
Książki oceniane są w punktacji 1-6 w każdej z wymienionych wyżej kategorii.
Wygrywa publikacja, która otrzyma największą liczbę punktów.

 

[1]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo